പ്രോജെക്റ്റ്‌ മാനേജ്‌മന്റ്‌ (ഐ.ടി) – എത്തിനോട്ടം

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇതെഴുതിയ സന്തോഷിനെ അറിയിക്കുക്ക. 
http://santhoshj.com/project-management-for-dummies/

ഇത് വായിച്ച്  ഇഷ്ട്ടപെട്ടാല്‍ ഇത് കൂടി വായിക്കൂ: ആപ്പ്‌ റൈസല്‍ ചിന്തകള്‍ (Appraisal)

Comments

 1. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു

  ReplyDelete
 2. അത് കലക്കി മാഷേ...! അതാണ്‌ നമ്മ പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ ...!

  നമ്മള് "എഞ്ചിനീയര്‍മാര്‍" ചേര്‍ന്ന് ക്ലയ്യന്റിനെ "ഇഞ്ചിനീര്" ആക്കുന്നു എന്ന് സാരം... :-)

  ReplyDelete
 3. onnum kaanunnillallo

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

മലയാളത്തില്‍ മൊത്തം എത്ര അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉണ്ട്?

Convert Number To Words in SQL Sever

Crystal reports load report failed: Could not load file or assembly CrystalDecisions.Web, Version=10.2.3600.0