December 31, 2011

വാനപ്രസ്ഥംജീവിതത്തിലും നടനെ വേഷമായി പ്രേഷകര്‍ കാണുമ്പോള്‍  വേഷം  ജയിക്കുകയും, പാവം നടനായ മനുഷ്യന്‍ തോല്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ല കലാകാരന്‍റെ ഈ ദയനീയാവസ്ഥ മനോഹരമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും അവാര്‍ഡ്‌ ഒക്കെ കിട്ടിയ ഈ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയെങ്കിലും പുകഴ്ത്തിയില്ലെങ്കില്‍ ഞാന്‍ മണ്ടന്‍ ആവില്ലേ...

രഹസ്യം: കൂടുതല്‍ സമയവും ബോറടിച്ചു. വല്ല്യ സംഭവം ഉള്ളതായി ഒന്നും തോന്നിയും ഇല്ല. സുഹാസിനിക്ക് പകരം ഭാനുപ്രിയ ആയിരുന്നെങ്കില്‍ കൊള്ളാമായിരുന്നു. എന്നാണാവോ മലയാളത്തിലെ അവാര്‍ഡ്‌ പടങ്ങള്‍ ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു ബൌദ്ധിക നിലവാരത്തിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താന്‍ കഴിയുക

December 29, 2011

ബ്യൂട്ടിഫുള്‍ ആയിരിക്കുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുള്‍കണ്ടു മടുത്ത മലയാള ചിത്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തവും  മനോഹരവും  ആയ ചിത്രം ആണ് ബ്യൂട്ടിഫുള്‍.. .ആദ്യ പകുതിയില്‍ നര്‍മ്മത്തിന്‍റെ അകമ്പടിയോടു കൂടി വളരെ രസകരം ആയി സിനിമ നീങ്ങി. ഇടവേളയ്ക്കു തൊട്ടു മുന്‍പ് നായികയെ ഒരു നോക്ക് കാണിച്ചു, കൊറച്ചു കൂടി നേരത്തെ ആവാം ആയിരുന്നു...

ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ബോധപൂര്‍വം സൃഷ്ടിച്ച ചില രംഗങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു.
സ്റ്റീഫനും ജോണും കുട്ടികാലത്ത് അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെന്കിലും ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. അനാവശ്യമായ ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകള്‍ നമ്മുടെ സിനിമകളുടെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായി തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു.  തൂവാനത്തുമ്പികളിലെ ക്ലാര എന്‍റെയടക്കം ഒരു പാട് പേരുടെ ദൌര്‍ഭല്യം ആണെന്ന് കരുതി, സുന്ദരിയായ ഇതിലെ നായികക്ക് ഇല്ലാത്ത മുഖകുരുവിന്റെ പാട് വരുത്തേണ്ടിയിരുന്നില്ല.
മലയാളിയുടെ സദാചാരബോധത്തില്‍ കേറി മാന്താന്‍ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ സീനുകളും ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു.
ഈ സിനിമ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മന്ദബുധികളായ കള്ളികള്‍ക്കും നല്‍കുന്ന ഗുണപാഠം  "ഒരു പേരില്‍ പലതും ഇരിക്കുന്നു" എന്നത് ആണ്. പേര് മാറ്റേണ്ടോരാവശ്യം ഇല്ലെങ്കില്‍ സ്വന്തം പേര് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആവും നല്ലത്.

പാട്ടുകളും കാമറയും ഇഷ്ട്പ്പെട്ടു, ചില ഷോട്ടുകളില്‍ ബ്ലര്‍ ആയി തോന്നി, മുന്‍പില്‍ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ നിരയില്‍ ഇരുന്ന് കണ്ടത് കൊണ്ടാവാം. കള്ളന്റെയടക്കം എല്ലാ കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയും നന്നായി, അഭിനയവും.

പൊതുവേ സിനിമകളില്‍ പാട്ട് ഒരു അനാവശ്യ സംഭവം ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നാറ്, എങ്കിലും ഈ സിനിമയിലെ താഴത്തെ പാട്ട് ബോദിച്ചു. ഇതിന്‍റെ വരികള്‍ അനൂപ്‌ മേനോന്‍ ആണ് എഴുതിയത് എന്നത് എന്നെ അത്ഭുധപെടുത്തി.


മൊത്തത്തില്‍ പടം കൊള്ളാം, അടിച്ചു മാറ്റിയതാനെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും. നല്ല പടം, അനൂപ്‌ മേനോന്‍ എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോള്‍ ഉണ്ടായ ഒരു അനാവശ്യ സംശയം ആവാം ഇതും മോഷണം ആണെന്നത്..

December 28, 2011

മണ്‍ വീണയില്‍ മഴ ശ്രുതിയുണര്‍ത്തി

മണ്‍ വീണയില്‍ മഴ ശ്രുതിയുണര്‍ത്തി
മറവികളെന്തിനൊ ഹരിതമായി (2)
ഉപബോധ ഗിരികളില്‍ അതിഗൂഠ ലഹരിയില്‍
ഹൃദയമാം പുലര്‍കാല നദി തിളങ്ങി

ഒരു ദീര്‍ഖ നിദ്ര വിട്ടുണരുന്ന വേളയില്‍
ശരബിന്ദു നാളം തെളിഞ്ഞു നിന്നു (2)
തൊടികളില്‍ പിടയുന്ന നിഴലുകള്‍
പിന്നെയീ..പകല്‍ വെളിച്ചത്തില്‍ അനാധമായി

ഒരുകുറി മുങ്ങിനീര്‍ന്നുണരുമ്പൊള്‍ വേറൊരു പുഴയായി
മാറുന്നു കാലവേഗം (2)
വിരല്‍ തൊടുമ്പോളെക്കും അടരുന്ന പൂക്കളാല്‍
നിറയുന്നു വിപിനമായന്തരങ്കം

ആൻഡ്രോയ്ഡിൽ മലയാളം വായിക്കാൻ

ആൻഡ്രോയ്ഡിൽ മലയാളം വായിക്കാൻ

December 27, 2011

Cartoons


ഒരു പാട് വരികള്‍ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ  വരകള്‍ പലപ്പോഴായി പല ഇടത്ത് കണ്ടവ ആണ്. ആരുടെ ആണെന്നോ എവിടെ ആണെന്നോ കൃത്യം ആയി ഓര്‍ക്കുന്നില്ല.

How to get a list of upcoming birthdays in SQL Server


DECLARE @StartDate DATETIME, @EndDate DATETIME

SET @StartDate = DATEADD(DAY, -1, GETDATE())
SET @EndDate   = DATEADD(DAY, 10, GETDATE())


SELECT TOP (5) ID, Name, DOB
FROM Personal
WHERE (DATEADD(YEAR, DATEDIFF(YEAR,  DOB, @StartDate), dob) BETWEEN @StartDate AND @EndDate OR
DATEADD(YEAR, DATEDIFF(YEAR,  dob, @EndDate), dob) BETWEEN @StartDate AND @EndDate) AND
(Active = 'Y') AND (YEAR(DOB)>1900) AND ID NOT IN (1391,1001)
ORDER BY CASE WHEN DATEADD(YEAR, DATEDIFF(YEAR,  DOB, @StartDate), DOB) BETWEEN @StartDate AND @EndDate THEN 1 ELSE 2 END,
DATEPART(MONTH, DOB), DATEPART(DAY, DOB)


Order By is required if the start date and end date spread across 2 different Years

December 25, 2011

Prevent 'Stop running this script' message in IE


In my ASP .Net web application which uses Ajax Toolkit, while loading a heavy page, browser will always display 'Stop running this script' message box to the end user.In my case this particular page is used by a single user, so I just want to hide the above message for that particular user in his client machine. To resolve this issue, you just need to run the below installation file from Microsoft. To fix this problem automatically, click the Fix it button or link. Click Run in the File Download dialog box, and follow the steps in the Fix it wizard.

If you don't want to run the above msi file, follow below steps to resolve it. To resolve this issue, you should edit the registry values, it is always better to take a back up of registry before you do this.
  1. Using a Registry Editor such as Regedt32.exe, open this key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles
    Note If the Styles key is not present, create a new key that is called Styles
  2. Create a new DWORD value called "MaxScriptStatements" under this key and set the value to the desired number of script statements. If you are unsure of what value you need to set this to, you can set it to a DWORD value of 0xFFFFFFFF to completely avoid the dialog.
    Note: By default the key doesn't exist. If the key has not been added, the default threshold limit for the time-out dialog box is 5,000,000 statements for Internet Explorer 4 and later.
But the above solution is not practical if the page can be viewed from many users from various location. In this case you have to breaks up expensive operations into small chunks. Please follow below url. 

December 24, 2011

ഒരു വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാംദൈവം ആറൂ ദിവസം കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചു.
അതിനു ശേഷം മണ്ണു കുഴച്ച് ആദമിനെ സൃഷ്ടിച്ചു.
ആദമിന്‍റെ വാരിയെല്ല് ഊരി ഹവ്വ എന്ന സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചു.
അവരെ രണ്ടുപേരെയും സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ആക്കി.
അവിടെയുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ആസ്വദിച്ചു കൊള്ളുവാന്‍ അനുമതി നല്‍കി; ഒരു മരം ഒഴികെ.

പിശാച് പാമ്പിന്‍റെ രൂപത്തില്‍ വന്ന് ഹവ്വയെ പാട്ടിലാക്കി ആ മരത്തിലെ ഫലം കഴിപ്പിച്ചു.
ഹവ്വ ആദമിനെക്കൊണ്ടും അത് തീറ്റിച്ചു.

ദൈവം കോപാകുലനായി രണ്ടുപേരെയും സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കി.

ഈ ശിക്ഷയില്‍ നിന്നു മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു,
അതിനു വേണ്ടി കാലാകാലങ്ങളില്‍ ദൂതന്മാരെ/പുത്രനെ ഇറക്കി.

അവിശ്വസനീയമായ ഈ കഥ ആണ്, ലോകത്ത്‌ ഏറ്റവും അധികം പേര്‍ നിസംശയം വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നത് അവിശ്വസനീയം ആയ  ഒരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യം അല്ലെ?

ഹാപ്പി ക്രിസ്തുമസ് !

അന്ത കാലത്ത് ഡി എന്‍ എ ടെസ്റ്റ്‌ ഇല്ലാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം


അറബീം ഒട്ടകോം പി മാധവൻ നായരും/ഒരു മരുഭൂമി കഥ

സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയര്‍മാന്‍ പ്രിയദര്‍ശനും, ലെഫ്റെനന്റ്റ്‌ ഭരത് മോഹന്‍ലാലിനും, സംസ്ഥാന സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ചെയര്‍മാന്‍ മുകേഷിനും ഇനിയെന്ത് നഷ്ടപെടാന്‍? Nothing To Lose. എന്റെ കാശ് പോയി....

ഏതു കഠിന ഹൃദയനും കരഞ്ഞു പോകും ഇതിലെ തമാശകള്‍ കേട്ടാല്‍. ഒരു മുഴുനീള തമാശ ചിത്രം ആക്കാന്‍ ഉള്ള തിരകഥാകൃത്തിന്‍റെ കഠിനാധ്വാനവും, മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ കോപ്രായങ്ങളും കൂടി ചേരുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകന് അനിര്‍വചനീയമായ ഒരു അനുഭൂതി കാലിന്‍റെ ഉള്ളനടിയില്‍ നിന്ന് പെരുത്ത്‌ കേറും. ഒരു കഥ ഇല്ലാത്ത ഇതിന്റെ തിരക്കഥയില്‍ അതിഭാവുകത്വം നിറഞ്ഞ അവിശ്വസനീയ സംഭവപരമ്പരകളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്ര ആണ്. യുക്തിക്ക് നിരക്കാതതെങ്കിലും വരാന്‍ പോകുന്ന ഓരോ സീനും പ്രേക്ഷകന് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ ഊഹിക്കാവുന്നത് ആണ്. പ്രണയത്തിന് കണ്ണില്ല എന്നു പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞു എന്ന് വച്ചിട്ട് ഇങ്ങിനെ ഉണ്ടോ ഒരു .... കലിപ്പ് തീരുന്നില്ലല്ലോ മച്ചൂ ...

ഇവന്മാര്‍ക്ക് സിനിമ എന്നാല്‍, മറ്റ് പല പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതാണ്, ഇതിനിടയില്‍ ഉള്ള ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം ആണ് ഇത്തരം സിനിമകള്‍.. കൂടുതല്‍ പറയണം എന്നുണ്ട് കേള്‍ക്കാന്‍ ആരും ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് നിര്‍ത്തിയേക്കാം. നിര്‍ത്തുന്നതിന് മുന്‍പ് തലയിൽ കൈവെച്ചു പ്രാ(ര്‍ത്ഥി)കട്ടെ ഇവന്‍ ഒക്കെ മുടിഞ്ഞു പോകണേ....ഗാനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഒന്നും പറയാന്‍ ഇല്ല, താഴത്തെ ലിങ്കുകള്‍ കാണൂ
http://youtu.be/dcPsThaunD4

പ്രിയദര്‍ശന്റെ സര്‍ഗാത്മകത ശെരിക്കും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അങ്ങേരുടെ ഇന്റര്‍വ്യൂകള്‍ കാണണം, ആ ഗീര്‍വാണങ്ങള്‍ ശ്രവിക്കണം. കുളിര് കോരും
http://youtu.be/VgMqr7TkozE

സര്‍ഗാത്മകത എന്നാല്‍ സമര്‍ത്ഥമായ അടിച്ചു മാറ്റല്‍ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന (സംഗീത)സംവിധായകനും, കാലാവധി തീര്‍ന്ന ഒരു മഹാനടനും, അഭിനയം എന്നാല്‍ തുണി പോക്കുകയോ താഴ്ത്തുകയോ ആണെന്ന് കരുതുന്ന കൊറച്ചു കിളുന്തു പെണ്‍ പിള്ളേരും കൂടിയാല്‍ ഇത് സംഭവിക്കും


ഹജ്ജ്‌ ചെയ്യാന്‍ കഠിനം ആയി  ആഗ്രഹിക്കുകയും, അതിനു സാമ്പത്തികം ആയി ത്രാണി ഇല്ലാത്ത എല്ലാ ആദാമിന്‍റെ മക്കള്‍ക്കും ഈ സിനിമ കാണാവുന്നതാണ്. പടച്ച തമ്പുരാന്‍ ഇത് വരെ ഉള്ള നമ്മുടെ തെറ്റ് കുറ്റങ്ങള്‍ മാപ്പാക്കി തരും. സംശയിക്കണ്ട കരുണാമയനായ ദൈവം ഇത് കണ്ട എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും സ്വര്‍ഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കും.

നല്ലത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ വേറെ വഴി ഒന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ഹജ്ജിനെയും ദൈവത്തേയും എല്ലാം ഇവിടേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ട് വരേണ്ടി വന്നത്. ക്ഷമിക്കുക 

December 14, 2011

How to determine the height of a skyscraper with a barometer

A Great Mind

The following concerns a question in a physics degree exam at the University of Copenhagen.

"Describe how to determine the height of a skyscraper with a barometer."

One student replied:

"You tie a long piece of string to the neck of the barometer, and then lower the barometer from the roof of the skyscraper to the ground. The length of the string plus the length of the barometer will equal the height of the building."

This highly original answer so incensed the examiner that the student was failed. The student appealed on the grounds that his answer was indisputably correct, and the university appointed an independent arbiter to decide the case. The arbiter judged that the answer was indeed correct, but did the problem it was decided to call the student in and allow him six minutes in which to provide a verbal answer which showed at least a minimal familiarity with the basic principles of physics.

For five minutes the student sat in silence, forehead creased in thought. The arbiter reminded him that time was running out, to which the student replied that he had several extremely relevant answers, but couldn't make up his mind which to use.

On being advised to hurry up the student replied as follows:

"Firstly, you could take the barometer up to the roof of the skyscraper, drop it over the edge, and measure the time it takes to reach the ground.

The height of the building can then be worked out from the formula H = 0.5g x t squared. But bad luck on the barometer."

"Or if the sun is shining you could measure the height of the barometer, then set it on end and measure the length of its shadow. Then you measure the length of the skyscraper's shadow, and thereafter it is a simple matter of proportional arithmetic to work out the height of the skyscraper."

"But if you wanted to be highly scientific about it, you could tie a short piece of string to the barometer and swing it like a pendulum, first at ground level and then on the roof of the skyscraper. The height is worked out by the difference in the gravitational restoring force T = 2 pisqroot (l / g)."

"Or if the skyscraper has an outside emergency staircase, it would be easier to walk up it and mark off the height of the skyscraper in barometer lengths, then add them up."

"If you merely wanted to be boring and orthodox about it, of course, you could use the barometer to measure the air pressure on the roof of the skyscraper and on the ground, and convert the difference in millibars into feet to give the height of the building."

"But since we are constantly being exhorted to exercise independence of mind and apply scientific methods, undoubtedly the best way would be to knock on the janitor's door and say to him 'If you would like a nice new barometer, I will give you this one if you tell me the height of this skyscraper'."

The student was Niels Bohr. He gave us the structure of an Atom, for which he won the Nobel Prize in 1922.

മലയാളിയുടെ മസ്സില്‍ പിടുത്തം

മസ്സില് പിടുത്തം മാന്യത ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച മലയാളി സമൂഹം ഇത്തരം ഒരു കലാകാരിയെ അര്‍ഹിക്കുന്നില്ല. മരവിച്ച മുഖങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലും, സ്വയം മറന്ന് പാടിയ ഈ മലയാളി പെണ്‍കുട്ടിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍നമ്മുടെ മണ്ണിന്‍റെ മണം ഉള്ള നാടന്‍ പാട്ടുകള്‍ ആസ്വദിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും, അതിന്‍റെ ചടുലം ആയ താളത്തിന് അനുസരിച്ച് സ്വതസിദ്ധം ആയി തുള്ളുന്നതില്‍ നിന്നും എല്ലാം  നമ്മെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? തമിഴന്‍ അവരുടെ ഡപ്പാംകൂത്ത്‌ യാതൊരുവിധ അപകര്‍ഷതാബോധവും ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ ആദരവ് തോന്നാര്‍ ഉണ്ട്. എന്ത് കൊണ്ട് നമ്മുക്ക് അതിനു കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്നത് ചിന്തനീയം ആണ്. ഇത്തരം കലാകാരികളെ പാര്‍ശ്വവല്കരിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുക്ക് നമ്മുടെ വേരുകളെ മറക്കാം 

Rabia al-Adawiyya al-Qaysiyya or Rabia al-Basri

റാബിയ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സൂഫി വനിതയാണ്. അവര്‍ സൂഫി വിശ്വാസപ്രകാരം ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധ വനിത ആണ്. നരകഭയത്തേയും മോക്ഷകാമത്തേയും ആശ്രയിച്ച് ഉള്ള ദൈവ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അവര്‍ പറയുന്നത് കേള്‍ക്കൂ

“ നരകഭയം മൂലം ഞാൻ നിന്നെ ആരാധിച്ചാൽ, എന്നെ നരകത്തിൽ എരിയിക്കുക,
പറുദീസ മോഹിച്ച് ഞാൻ നിന്നെ ആരാധിച്ചാൽ എന്നെ പറുദീസയ്ക് പുറത്തു നിർത്തുക.
എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ നീയായി അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചാൽ,
നിന്റെ നിത്യസൗന്ദര്യം എനിക്ക് നിരസിക്കാതിരിക്കുക. ”

ഒരു ദിവസം അവർ‍ തെരുവിലൂടെ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു വെള്ളവും മറ്റേക്കയ്യിൽ ഒരു തീപ്പന്തവും പിടിച്ച് ഓടി.
“ എനിക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിന് തീ വയ്ക്കണം; നരകത്തെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുകയും വേണം. ദൈവത്തിലേയ്ക്കുള്ള വഴിയിൽ അവ രണ്ടും വിലങ്ങുതടികളാണ്. ശിക്ഷയെ ഭയന്നോ സമ്മാനം മോഹിച്ചോ ഉള്ള ദൈവാരാധന ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ദൈവസ്നേഹത്തെപ്രതിയുള്ള ആരാധനയാണ് എനിക്കിഷ്ടം.”

നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കു മുന്‍പ് ഉള്ള മത നേതാക്കളുടെ ചിന്തയില്‍ യുക്തിയുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു, നീതിയുടെ നിയമങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്നേഹത്തിന്‍റെ സാന്ദ്രത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെ നാം വിഗ്രഹവല്‍ക്കരിക്കുമ്പോള്‍, അവരുടെ ചിന്തകളെയും വാക്കുകളെയും കാലാതീതമായ സത്യങ്ങള്‍ ആക്കി മാറ്റാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരോടു ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ആണ്. ഇവര്‍ നടത്തിയ വിപ്ലവങ്ങള്‍ക്ക് ശക്തി പകര്‍ന്ന അവരുടെ ഉല്‍കൃഷ്ടമായ ചിന്താധാരകള്‍ കാണിക്കുന്നത് അവര്‍ കാലത്തിനു ഒരു പാട് മുന്നേ നടന്നവര്‍ ആണെന്ന് ആണ്. അല്ലാതെ അവരുടെ ചിന്തകള്‍  കാലത്തിനു അതീതം ആയ സത്യം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്, എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അവരെ  ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും അനുകരിക്കുന്നത് എല്ലാം സഹതാപം അര്‍ഹിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ ആണ്. അഭിനവ  മതനവോത്ഥാന നേതാക്കള്‍ പലരും ചെയ്യുന്നത് ഈ അനുകരണം ആണെന്നത് നമ്മുടെ ഗതികേട്. സത്യത്തിനും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിനും എതിരെ നാം തിരിഞ്ഞു നിന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകാന്‍ പോകുന്നില്ല. പ്രാകൃതമായ ആചാരങ്ങളെ പ്രണയിക്കുന്ന, സത്യത്തിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന ബഹു ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനത അല്ല സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ടു ഇത് വരെ നയിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഭാവിയിലും അങ്ങിനെ ആവാനേ സാധ്യത ഉള്ളൂ. സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ട് പോകുന്നത് കാലത്തിന് മുന്നേ നടക്കാന്‍ കഴിവുള്ള ധിഷണാപരമായ ഔന്നത്യം പുലര്‍ത്തുന്ന ഒരു വളരെ ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷം ആണ്. ആള്‍കൂട്ടത്തില്‍ ഒറ്റക്ക് നില്‍ക്കുന്ന ഇവരെ മനസിലാക്കാന്‍ അംഗീകരിക്കാന്‍, ഇവരുടെ ജീവിത കാലത്ത്  വളരെ കൊറച്ചു പേരെ കാണൂ. കാലം ഇവര്‍ ബാക്കി ആക്കിയ ചിന്തകളെ കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കും. അധികം വൈകാതെ നാം അവരെ ദൈവമോ, ദൈവത്തിന്റെ മൂന്നാംകാരനോ, വിശുദ്ധനോ ആക്കി ആഘോഷിക്കും. കാലത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തില്‍ ഇവരും കാലത്തിന് ചേരാത്ത ചിന്തകളും ആയി നമ്മോടൊപ്പം കൊറേ നേരം യാത്ര ചെയ്യും, പിന്നീട് ശോഷിച്ച് ശോഷിച്ച് ഇല്ലാണ്ട് ആവും.   

December 12, 2011

Tree of Life - 3000 species, based on rRNA sequencesTree of Life

Source as David M. Hillis, Derrick Zwickl, and Robin Gutell, University of Texas.
About this Tree: This tree is from an analysis of small subunit rRNA sequences sampled from about 3,000 species from throughout the Tree of Life. The species were chosen based on their availability, but we attempted to include most of the major groups, sampled very roughly in proportion to the number of known species in each group (although many groups remain over- or under-represented). The number of species represented is approximately the square-root of the number of species thought to exist on Earth (i.e., three thousand out of an estimated nine million species), or about 0.18% of the 1.7 million species that have been formally described and named.

December 11, 2011

Kochouseph Chittilappilly - Kidney Donation

സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഇത്തരം സമ്പന്നര്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാവട്ടെ ഈ സമൂഹത്തില്‍

December 10, 2011

പ്രവാസിയുടെ ജീവന്റെ വിലഗള്‍ഫില്‍ നാം കാണുന്ന ഓരോ ബഹുനില മന്ദിരങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലും സ്വജീവന്‍ ഇവിടെ അര്‍പ്പിച്ച ഒരു പാട് വിദേശി തൊഴിലാളികള്‍ ഉണ്ട്. അവരെ അതിനു നിര്‍ബന്ധിതനാക്കിയ ഒരു പാട് കാരണങ്ങള്‍ അവരവരുടെ നാട്ടില്‍ കാണും. വളരെ അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തില്‍ യാതൊരു സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാതെ പണി ചെയ്യുന്ന വിദേശി തൊഴിലാളികളെ ഗള്‍ഫില്‍ നിറയെ കാണാം. മനുഷ്യ ജീവന് അത് അന്യ നാട്ടുകാരന്റെ ആവുമ്പോള്‍, ഇവിടത്തെ ഭരണകൂടം പുല്ലു വില കല്പിക്കാത്തത് കാണുമ്പോള്‍ സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട്. തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എത്ര പ്രവാസികള്‍ എവിടെ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ കൃത്യം ആയ കണക്ക് പോലും ഇല്ലാത്ത സ്വന്തം രാജ്യവും, പഞ്ച നക്ഷത്ര പാര്‍ട്ടികളില്‍ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപെടുന്ന എംബസ്സി മേധാവികളില്‍ നിന്നും ഇവര്‍ക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷക്ക് പോലും വകുപ്പില്ല. മിനിയാന്ന് ഞാന്‍ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിന്റെ തൊട്ട് അപ്പുറം ഉള്ള ഈ പണി നടക്കുന്ന സൈറ്റില്‍ നിന്ന് ഒരു പാകിസ്ഥാനി വീണു മരിച്ചു. ഇന്നും ഇന്നലെയും യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ അവിടെ പണി നടക്കുന്നു...

God's Love


Tell me; where is the love?
In a careless creation
When there’s no “above”
There’s no justice
Just a cause and a cure
And a bounty of suffering
It seems we all endure
And what I’m frightened of
Is that they call it “God’s love”

Twisted torment, make-believe
There’s a truth and we all submit
“Believe my eyes,” my brain complies
To all that they interpret

I know there’s no reason for alarm
But who needs perspective when it comes to pain and harm
We can change our minds; there’s a better prize
....
They call it God’s love
My pain is God’s love

നിറമുള്ള ബാല്യം