December 31, 2011

വാനപ്രസ്ഥംജീവിതത്തിലും നടനെ വേഷമായി പ്രേഷകര്‍ കാണുമ്പോള്‍  വേഷം  ജയിക്കുകയും, പാവം നടനായ മനുഷ്യന്‍ തോല്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ല കലാകാരന്‍റെ ഈ ദയനീയാവസ്ഥ മനോഹരമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും അവാര്‍ഡ്‌ ഒക്കെ കിട്ടിയ ഈ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയെങ്കിലും പുകഴ്ത്തിയില്ലെങ്കില്‍ ഞാന്‍ മണ്ടന്‍ ആവില്ലേ...

രഹസ്യം: കൂടുതല്‍ സമയവും ബോറടിച്ചു. വല്ല്യ സംഭവം ഉള്ളതായി ഒന്നും തോന്നിയും ഇല്ല. സുഹാസിനിക്ക് പകരം ഭാനുപ്രിയ ആയിരുന്നെങ്കില്‍ കൊള്ളാമായിരുന്നു. എന്നാണാവോ മലയാളത്തിലെ അവാര്‍ഡ്‌ പടങ്ങള്‍ ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു ബൌദ്ധിക നിലവാരത്തിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താന്‍ കഴിയുക

December 29, 2011

ബ്യൂട്ടിഫുള്‍ ആയിരിക്കുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുള്‍കണ്ടു മടുത്ത മലയാള ചിത്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തവും  മനോഹരവും  ആയ ചിത്രം ആണ് ബ്യൂട്ടിഫുള്‍.. .ആദ്യ പകുതിയില്‍ നര്‍മ്മത്തിന്‍റെ അകമ്പടിയോടു കൂടി വളരെ രസകരം ആയി സിനിമ നീങ്ങി. ഇടവേളയ്ക്കു തൊട്ടു മുന്‍പ് നായികയെ ഒരു നോക്ക് കാണിച്ചു, കൊറച്ചു കൂടി നേരത്തെ ആവാം ആയിരുന്നു...

ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ബോധപൂര്‍വം സൃഷ്ടിച്ച ചില രംഗങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു.
സ്റ്റീഫനും ജോണും കുട്ടികാലത്ത് അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെന്കിലും ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. അനാവശ്യമായ ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകള്‍ നമ്മുടെ സിനിമകളുടെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായി തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു.  തൂവാനത്തുമ്പികളിലെ ക്ലാര എന്‍റെയടക്കം ഒരു പാട് പേരുടെ ദൌര്‍ഭല്യം ആണെന്ന് കരുതി, സുന്ദരിയായ ഇതിലെ നായികക്ക് ഇല്ലാത്ത മുഖകുരുവിന്റെ പാട് വരുത്തേണ്ടിയിരുന്നില്ല.
മലയാളിയുടെ സദാചാരബോധത്തില്‍ കേറി മാന്താന്‍ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ സീനുകളും ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു.
ഈ സിനിമ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മന്ദബുധികളായ കള്ളികള്‍ക്കും നല്‍കുന്ന ഗുണപാഠം  "ഒരു പേരില്‍ പലതും ഇരിക്കുന്നു" എന്നത് ആണ്. പേര് മാറ്റേണ്ടോരാവശ്യം ഇല്ലെങ്കില്‍ സ്വന്തം പേര് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആവും നല്ലത്.

പാട്ടുകളും കാമറയും ഇഷ്ട്പ്പെട്ടു, ചില ഷോട്ടുകളില്‍ ബ്ലര്‍ ആയി തോന്നി, മുന്‍പില്‍ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ നിരയില്‍ ഇരുന്ന് കണ്ടത് കൊണ്ടാവാം. കള്ളന്റെയടക്കം എല്ലാ കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയും നന്നായി, അഭിനയവും.

പൊതുവേ സിനിമകളില്‍ പാട്ട് ഒരു അനാവശ്യ സംഭവം ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നാറ്, എങ്കിലും ഈ സിനിമയിലെ താഴത്തെ പാട്ട് ബോദിച്ചു. ഇതിന്‍റെ വരികള്‍ അനൂപ്‌ മേനോന്‍ ആണ് എഴുതിയത് എന്നത് എന്നെ അത്ഭുധപെടുത്തി.


മൊത്തത്തില്‍ പടം കൊള്ളാം, അടിച്ചു മാറ്റിയതാനെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും. നല്ല പടം, അനൂപ്‌ മേനോന്‍ എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോള്‍ ഉണ്ടായ ഒരു അനാവശ്യ സംശയം ആവാം ഇതും മോഷണം ആണെന്നത്..

December 28, 2011

മണ്‍ വീണയില്‍ മഴ ശ്രുതിയുണര്‍ത്തി

മണ്‍ വീണയില്‍ മഴ ശ്രുതിയുണര്‍ത്തി
മറവികളെന്തിനൊ ഹരിതമായി (2)
ഉപബോധ ഗിരികളില്‍ അതിഗൂഠ ലഹരിയില്‍
ഹൃദയമാം പുലര്‍കാല നദി തിളങ്ങി

ഒരു ദീര്‍ഖ നിദ്ര വിട്ടുണരുന്ന വേളയില്‍
ശരബിന്ദു നാളം തെളിഞ്ഞു നിന്നു (2)
തൊടികളില്‍ പിടയുന്ന നിഴലുകള്‍
പിന്നെയീ..പകല്‍ വെളിച്ചത്തില്‍ അനാധമായി

ഒരുകുറി മുങ്ങിനീര്‍ന്നുണരുമ്പൊള്‍ വേറൊരു പുഴയായി
മാറുന്നു കാലവേഗം (2)
വിരല്‍ തൊടുമ്പോളെക്കും അടരുന്ന പൂക്കളാല്‍
നിറയുന്നു വിപിനമായന്തരങ്കം

ആൻഡ്രോയ്ഡിൽ മലയാളം വായിക്കാൻ

ആൻഡ്രോയ്ഡിൽ മലയാളം വായിക്കാൻ

December 27, 2011

Cartoons


ഒരു പാട് വരികള്‍ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ  വരകള്‍ പലപ്പോഴായി പല ഇടത്ത് കണ്ടവ ആണ്. ആരുടെ ആണെന്നോ എവിടെ ആണെന്നോ കൃത്യം ആയി ഓര്‍ക്കുന്നില്ല.

How to get a list of upcoming birthdays in SQL Server


DECLARE @StartDate DATETIME, @EndDate DATETIME

SET @StartDate = DATEADD(DAY, -1, GETDATE())
SET @EndDate   = DATEADD(DAY, 10, GETDATE())


SELECT TOP (5) ID, Name, DOB
FROM Personal
WHERE (DATEADD(YEAR, DATEDIFF(YEAR,  DOB, @StartDate), dob) BETWEEN @StartDate AND @EndDate OR
DATEADD(YEAR, DATEDIFF(YEAR,  dob, @EndDate), dob) BETWEEN @StartDate AND @EndDate) AND
(Active = 'Y') AND (YEAR(DOB)>1900) AND ID NOT IN (1391,1001)
ORDER BY CASE WHEN DATEADD(YEAR, DATEDIFF(YEAR,  DOB, @StartDate), DOB) BETWEEN @StartDate AND @EndDate THEN 1 ELSE 2 END,
DATEPART(MONTH, DOB), DATEPART(DAY, DOB)


Order By is required if the start date and end date spread across 2 different Years

December 25, 2011

Prevent 'Stop running this script' message in IE


In my ASP .Net web application which uses Ajax Toolkit, while loading a heavy page, browser will always display 'Stop running this script' message box to the end user.In my case this particular page is used by a single user, so I just want to hide the above message for that particular user in his client machine. To resolve this issue, you just need to run the below installation file from Microsoft. To fix this problem automatically, click the Fix it button or link. Click Run in the File Download dialog box, and follow the steps in the Fix it wizard.

If you don't want to run the above msi file, follow below steps to resolve it. To resolve this issue, you should edit the registry values, it is always better to take a back up of registry before you do this.
 1. Using a Registry Editor such as Regedt32.exe, open this key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles
  Note If the Styles key is not present, create a new key that is called Styles
 2. Create a new DWORD value called "MaxScriptStatements" under this key and set the value to the desired number of script statements. If you are unsure of what value you need to set this to, you can set it to a DWORD value of 0xFFFFFFFF to completely avoid the dialog.
  Note: By default the key doesn't exist. If the key has not been added, the default threshold limit for the time-out dialog box is 5,000,000 statements for Internet Explorer 4 and later.
But the above solution is not practical if the page can be viewed from many users from various location. In this case you have to breaks up expensive operations into small chunks. Please follow below url. 

December 24, 2011

ഒരു വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാംദൈവം ആറൂ ദിവസം കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചു.
അതിനു ശേഷം മണ്ണു കുഴച്ച് ആദമിനെ സൃഷ്ടിച്ചു.
ആദമിന്‍റെ വാരിയെല്ല് ഊരി ഹവ്വ എന്ന സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചു.
അവരെ രണ്ടുപേരെയും സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ആക്കി.
അവിടെയുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ആസ്വദിച്ചു കൊള്ളുവാന്‍ അനുമതി നല്‍കി; ഒരു മരം ഒഴികെ.

പിശാച് പാമ്പിന്‍റെ രൂപത്തില്‍ വന്ന് ഹവ്വയെ പാട്ടിലാക്കി ആ മരത്തിലെ ഫലം കഴിപ്പിച്ചു.
ഹവ്വ ആദമിനെക്കൊണ്ടും അത് തീറ്റിച്ചു.

ദൈവം കോപാകുലനായി രണ്ടുപേരെയും സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കി.

ഈ ശിക്ഷയില്‍ നിന്നു മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു,
അതിനു വേണ്ടി കാലാകാലങ്ങളില്‍ ദൂതന്മാരെ/പുത്രനെ ഇറക്കി.

അവിശ്വസനീയമായ ഈ കഥ ആണ്, ലോകത്ത്‌ ഏറ്റവും അധികം പേര്‍ നിസംശയം വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നത് അവിശ്വസനീയം ആയ  ഒരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യം അല്ലെ?

ഹാപ്പി ക്രിസ്തുമസ് !

അന്ത കാലത്ത് ഡി എന്‍ എ ടെസ്റ്റ്‌ ഇല്ലാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം


അറബീം ഒട്ടകോം പി മാധവൻ നായരും/ഒരു മരുഭൂമി കഥ

സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയര്‍മാന്‍ പ്രിയദര്‍ശനും, ലെഫ്റെനന്റ്റ്‌ ഭരത് മോഹന്‍ലാലിനും, സംസ്ഥാന സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ചെയര്‍മാന്‍ മുകേഷിനും ഇനിയെന്ത് നഷ്ടപെടാന്‍? Nothing To Lose. എന്റെ കാശ് പോയി....

ഏതു കഠിന ഹൃദയനും കരഞ്ഞു പോകും ഇതിലെ തമാശകള്‍ കേട്ടാല്‍. ഒരു മുഴുനീള തമാശ ചിത്രം ആക്കാന്‍ ഉള്ള തിരകഥാകൃത്തിന്‍റെ കഠിനാധ്വാനവും, മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ കോപ്രായങ്ങളും കൂടി ചേരുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകന് അനിര്‍വചനീയമായ ഒരു അനുഭൂതി കാലിന്‍റെ ഉള്ളനടിയില്‍ നിന്ന് പെരുത്ത്‌ കേറും. ഒരു കഥ ഇല്ലാത്ത ഇതിന്റെ തിരക്കഥയില്‍ അതിഭാവുകത്വം നിറഞ്ഞ അവിശ്വസനീയ സംഭവപരമ്പരകളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്ര ആണ്. യുക്തിക്ക് നിരക്കാതതെങ്കിലും വരാന്‍ പോകുന്ന ഓരോ സീനും പ്രേക്ഷകന് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ ഊഹിക്കാവുന്നത് ആണ്. പ്രണയത്തിന് കണ്ണില്ല എന്നു പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞു എന്ന് വച്ചിട്ട് ഇങ്ങിനെ ഉണ്ടോ ഒരു .... കലിപ്പ് തീരുന്നില്ലല്ലോ മച്ചൂ ...

ഇവന്മാര്‍ക്ക് സിനിമ എന്നാല്‍, മറ്റ് പല പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതാണ്, ഇതിനിടയില്‍ ഉള്ള ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം ആണ് ഇത്തരം സിനിമകള്‍.. കൂടുതല്‍ പറയണം എന്നുണ്ട് കേള്‍ക്കാന്‍ ആരും ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് നിര്‍ത്തിയേക്കാം. നിര്‍ത്തുന്നതിന് മുന്‍പ് തലയിൽ കൈവെച്ചു പ്രാ(ര്‍ത്ഥി)കട്ടെ ഇവന്‍ ഒക്കെ മുടിഞ്ഞു പോകണേ....ഗാനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഒന്നും പറയാന്‍ ഇല്ല, താഴത്തെ ലിങ്കുകള്‍ കാണൂ
http://youtu.be/dcPsThaunD4

പ്രിയദര്‍ശന്റെ സര്‍ഗാത്മകത ശെരിക്കും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അങ്ങേരുടെ ഇന്റര്‍വ്യൂകള്‍ കാണണം, ആ ഗീര്‍വാണങ്ങള്‍ ശ്രവിക്കണം. കുളിര് കോരും
http://youtu.be/VgMqr7TkozE

സര്‍ഗാത്മകത എന്നാല്‍ സമര്‍ത്ഥമായ അടിച്ചു മാറ്റല്‍ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന (സംഗീത)സംവിധായകനും, കാലാവധി തീര്‍ന്ന ഒരു മഹാനടനും, അഭിനയം എന്നാല്‍ തുണി പോക്കുകയോ താഴ്ത്തുകയോ ആണെന്ന് കരുതുന്ന കൊറച്ചു കിളുന്തു പെണ്‍ പിള്ളേരും കൂടിയാല്‍ ഇത് സംഭവിക്കും


ഹജ്ജ്‌ ചെയ്യാന്‍ കഠിനം ആയി  ആഗ്രഹിക്കുകയും, അതിനു സാമ്പത്തികം ആയി ത്രാണി ഇല്ലാത്ത എല്ലാ ആദാമിന്‍റെ മക്കള്‍ക്കും ഈ സിനിമ കാണാവുന്നതാണ്. പടച്ച തമ്പുരാന്‍ ഇത് വരെ ഉള്ള നമ്മുടെ തെറ്റ് കുറ്റങ്ങള്‍ മാപ്പാക്കി തരും. സംശയിക്കണ്ട കരുണാമയനായ ദൈവം ഇത് കണ്ട എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും സ്വര്‍ഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കും.

നല്ലത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ വേറെ വഴി ഒന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ഹജ്ജിനെയും ദൈവത്തേയും എല്ലാം ഇവിടേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ട് വരേണ്ടി വന്നത്. ക്ഷമിക്കുക 

December 14, 2011

How to determine the height of a skyscraper with a barometer

A Great Mind

The following concerns a question in a physics degree exam at the University of Copenhagen.

"Describe how to determine the height of a skyscraper with a barometer."

One student replied:

"You tie a long piece of string to the neck of the barometer, and then lower the barometer from the roof of the skyscraper to the ground. The length of the string plus the length of the barometer will equal the height of the building."

This highly original answer so incensed the examiner that the student was failed. The student appealed on the grounds that his answer was indisputably correct, and the university appointed an independent arbiter to decide the case. The arbiter judged that the answer was indeed correct, but did the problem it was decided to call the student in and allow him six minutes in which to provide a verbal answer which showed at least a minimal familiarity with the basic principles of physics.

For five minutes the student sat in silence, forehead creased in thought. The arbiter reminded him that time was running out, to which the student replied that he had several extremely relevant answers, but couldn't make up his mind which to use.

On being advised to hurry up the student replied as follows:

"Firstly, you could take the barometer up to the roof of the skyscraper, drop it over the edge, and measure the time it takes to reach the ground.

The height of the building can then be worked out from the formula H = 0.5g x t squared. But bad luck on the barometer."

"Or if the sun is shining you could measure the height of the barometer, then set it on end and measure the length of its shadow. Then you measure the length of the skyscraper's shadow, and thereafter it is a simple matter of proportional arithmetic to work out the height of the skyscraper."

"But if you wanted to be highly scientific about it, you could tie a short piece of string to the barometer and swing it like a pendulum, first at ground level and then on the roof of the skyscraper. The height is worked out by the difference in the gravitational restoring force T = 2 pisqroot (l / g)."

"Or if the skyscraper has an outside emergency staircase, it would be easier to walk up it and mark off the height of the skyscraper in barometer lengths, then add them up."

"If you merely wanted to be boring and orthodox about it, of course, you could use the barometer to measure the air pressure on the roof of the skyscraper and on the ground, and convert the difference in millibars into feet to give the height of the building."

"But since we are constantly being exhorted to exercise independence of mind and apply scientific methods, undoubtedly the best way would be to knock on the janitor's door and say to him 'If you would like a nice new barometer, I will give you this one if you tell me the height of this skyscraper'."

The student was Niels Bohr. He gave us the structure of an Atom, for which he won the Nobel Prize in 1922.

മലയാളിയുടെ മസ്സില്‍ പിടുത്തം

മസ്സില് പിടുത്തം മാന്യത ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച മലയാളി സമൂഹം ഇത്തരം ഒരു കലാകാരിയെ അര്‍ഹിക്കുന്നില്ല. മരവിച്ച മുഖങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലും, സ്വയം മറന്ന് പാടിയ ഈ മലയാളി പെണ്‍കുട്ടിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍നമ്മുടെ മണ്ണിന്‍റെ മണം ഉള്ള നാടന്‍ പാട്ടുകള്‍ ആസ്വദിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും, അതിന്‍റെ ചടുലം ആയ താളത്തിന് അനുസരിച്ച് സ്വതസിദ്ധം ആയി തുള്ളുന്നതില്‍ നിന്നും എല്ലാം  നമ്മെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? തമിഴന്‍ അവരുടെ ഡപ്പാംകൂത്ത്‌ യാതൊരുവിധ അപകര്‍ഷതാബോധവും ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ ആദരവ് തോന്നാര്‍ ഉണ്ട്. എന്ത് കൊണ്ട് നമ്മുക്ക് അതിനു കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്നത് ചിന്തനീയം ആണ്. ഇത്തരം കലാകാരികളെ പാര്‍ശ്വവല്കരിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുക്ക് നമ്മുടെ വേരുകളെ മറക്കാം 

Rabia al-Adawiyya al-Qaysiyya or Rabia al-Basri

റാബിയ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സൂഫി വനിതയാണ്. അവര്‍ സൂഫി വിശ്വാസപ്രകാരം ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധ വനിത ആണ്. നരകഭയത്തേയും മോക്ഷകാമത്തേയും ആശ്രയിച്ച് ഉള്ള ദൈവ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അവര്‍ പറയുന്നത് കേള്‍ക്കൂ

“ നരകഭയം മൂലം ഞാൻ നിന്നെ ആരാധിച്ചാൽ, എന്നെ നരകത്തിൽ എരിയിക്കുക,
പറുദീസ മോഹിച്ച് ഞാൻ നിന്നെ ആരാധിച്ചാൽ എന്നെ പറുദീസയ്ക് പുറത്തു നിർത്തുക.
എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ നീയായി അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചാൽ,
നിന്റെ നിത്യസൗന്ദര്യം എനിക്ക് നിരസിക്കാതിരിക്കുക. ”

ഒരു ദിവസം അവർ‍ തെരുവിലൂടെ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു വെള്ളവും മറ്റേക്കയ്യിൽ ഒരു തീപ്പന്തവും പിടിച്ച് ഓടി.
“ എനിക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിന് തീ വയ്ക്കണം; നരകത്തെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുകയും വേണം. ദൈവത്തിലേയ്ക്കുള്ള വഴിയിൽ അവ രണ്ടും വിലങ്ങുതടികളാണ്. ശിക്ഷയെ ഭയന്നോ സമ്മാനം മോഹിച്ചോ ഉള്ള ദൈവാരാധന ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ദൈവസ്നേഹത്തെപ്രതിയുള്ള ആരാധനയാണ് എനിക്കിഷ്ടം.”

നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കു മുന്‍പ് ഉള്ള മത നേതാക്കളുടെ ചിന്തയില്‍ യുക്തിയുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു, നീതിയുടെ നിയമങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്നേഹത്തിന്‍റെ സാന്ദ്രത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെ നാം വിഗ്രഹവല്‍ക്കരിക്കുമ്പോള്‍, അവരുടെ ചിന്തകളെയും വാക്കുകളെയും കാലാതീതമായ സത്യങ്ങള്‍ ആക്കി മാറ്റാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരോടു ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ആണ്. ഇവര്‍ നടത്തിയ വിപ്ലവങ്ങള്‍ക്ക് ശക്തി പകര്‍ന്ന അവരുടെ ഉല്‍കൃഷ്ടമായ ചിന്താധാരകള്‍ കാണിക്കുന്നത് അവര്‍ കാലത്തിനു ഒരു പാട് മുന്നേ നടന്നവര്‍ ആണെന്ന് ആണ്. അല്ലാതെ അവരുടെ ചിന്തകള്‍  കാലത്തിനു അതീതം ആയ സത്യം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്, എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അവരെ  ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും അനുകരിക്കുന്നത് എല്ലാം സഹതാപം അര്‍ഹിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ ആണ്. അഭിനവ  മതനവോത്ഥാന നേതാക്കള്‍ പലരും ചെയ്യുന്നത് ഈ അനുകരണം ആണെന്നത് നമ്മുടെ ഗതികേട്. സത്യത്തിനും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിനും എതിരെ നാം തിരിഞ്ഞു നിന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകാന്‍ പോകുന്നില്ല. പ്രാകൃതമായ ആചാരങ്ങളെ പ്രണയിക്കുന്ന, സത്യത്തിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന ബഹു ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനത അല്ല സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ടു ഇത് വരെ നയിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഭാവിയിലും അങ്ങിനെ ആവാനേ സാധ്യത ഉള്ളൂ. സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ട് പോകുന്നത് കാലത്തിന് മുന്നേ നടക്കാന്‍ കഴിവുള്ള ധിഷണാപരമായ ഔന്നത്യം പുലര്‍ത്തുന്ന ഒരു വളരെ ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷം ആണ്. ആള്‍കൂട്ടത്തില്‍ ഒറ്റക്ക് നില്‍ക്കുന്ന ഇവരെ മനസിലാക്കാന്‍ അംഗീകരിക്കാന്‍, ഇവരുടെ ജീവിത കാലത്ത്  വളരെ കൊറച്ചു പേരെ കാണൂ. കാലം ഇവര്‍ ബാക്കി ആക്കിയ ചിന്തകളെ കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കും. അധികം വൈകാതെ നാം അവരെ ദൈവമോ, ദൈവത്തിന്റെ മൂന്നാംകാരനോ, വിശുദ്ധനോ ആക്കി ആഘോഷിക്കും. കാലത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തില്‍ ഇവരും കാലത്തിന് ചേരാത്ത ചിന്തകളും ആയി നമ്മോടൊപ്പം കൊറേ നേരം യാത്ര ചെയ്യും, പിന്നീട് ശോഷിച്ച് ശോഷിച്ച് ഇല്ലാണ്ട് ആവും.   

December 12, 2011

Tree of Life - 3000 species, based on rRNA sequencesTree of Life

Source as David M. Hillis, Derrick Zwickl, and Robin Gutell, University of Texas.
About this Tree: This tree is from an analysis of small subunit rRNA sequences sampled from about 3,000 species from throughout the Tree of Life. The species were chosen based on their availability, but we attempted to include most of the major groups, sampled very roughly in proportion to the number of known species in each group (although many groups remain over- or under-represented). The number of species represented is approximately the square-root of the number of species thought to exist on Earth (i.e., three thousand out of an estimated nine million species), or about 0.18% of the 1.7 million species that have been formally described and named.

December 11, 2011

Kochouseph Chittilappilly - Kidney Donation

സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഇത്തരം സമ്പന്നര്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാവട്ടെ ഈ സമൂഹത്തില്‍

December 10, 2011

പ്രവാസിയുടെ ജീവന്റെ വിലഗള്‍ഫില്‍ നാം കാണുന്ന ഓരോ ബഹുനില മന്ദിരങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലും സ്വജീവന്‍ ഇവിടെ അര്‍പ്പിച്ച ഒരു പാട് വിദേശി തൊഴിലാളികള്‍ ഉണ്ട്. അവരെ അതിനു നിര്‍ബന്ധിതനാക്കിയ ഒരു പാട് കാരണങ്ങള്‍ അവരവരുടെ നാട്ടില്‍ കാണും. വളരെ അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തില്‍ യാതൊരു സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാതെ പണി ചെയ്യുന്ന വിദേശി തൊഴിലാളികളെ ഗള്‍ഫില്‍ നിറയെ കാണാം. മനുഷ്യ ജീവന് അത് അന്യ നാട്ടുകാരന്റെ ആവുമ്പോള്‍, ഇവിടത്തെ ഭരണകൂടം പുല്ലു വില കല്പിക്കാത്തത് കാണുമ്പോള്‍ സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട്. തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എത്ര പ്രവാസികള്‍ എവിടെ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ കൃത്യം ആയ കണക്ക് പോലും ഇല്ലാത്ത സ്വന്തം രാജ്യവും, പഞ്ച നക്ഷത്ര പാര്‍ട്ടികളില്‍ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപെടുന്ന എംബസ്സി മേധാവികളില്‍ നിന്നും ഇവര്‍ക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷക്ക് പോലും വകുപ്പില്ല. മിനിയാന്ന് ഞാന്‍ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിന്റെ തൊട്ട് അപ്പുറം ഉള്ള ഈ പണി നടക്കുന്ന സൈറ്റില്‍ നിന്ന് ഒരു പാകിസ്ഥാനി വീണു മരിച്ചു. ഇന്നും ഇന്നലെയും യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ അവിടെ പണി നടക്കുന്നു...

God's Love


Tell me; where is the love?
In a careless creation
When there’s no “above”
There’s no justice
Just a cause and a cure
And a bounty of suffering
It seems we all endure
And what I’m frightened of
Is that they call it “God’s love”

Twisted torment, make-believe
There’s a truth and we all submit
“Believe my eyes,” my brain complies
To all that they interpret

I know there’s no reason for alarm
But who needs perspective when it comes to pain and harm
We can change our minds; there’s a better prize
....
They call it God’s love
My pain is God’s love

നിറമുള്ള ബാല്യംNovember 30, 2011

കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി മന്ത്രിമാര്‍

കേരളത്തിലെ മുന്‍കാല വൈദുതി മന്ത്രിമാരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകി നോക്കിയത് ആണ്. മോശക്കാര്‍ ആരും ഇല്ല. എല്ലാവരും നല്ല തഴക്കവും പഴക്കവും ഉള്ളവര്‍. പലരും ധന മന്ത്രിമാര്‍ ആയും നമ്മെ സേവിച്ചവര്‍. പൊന്മുട്ട ഇടുന്ന താറാവിന്റെ കഥ കേള്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ ആവോ ആരും മുഖ്യന്‍ ആയില്ല. ഭരണപക്ഷം മാറി മാറി വരുന്നതിന് അനുസരിച്ച് മുഘങ്ങള്‍ മാറി മാറി വന്നു. പക്ഷെ ഇവര്‍ക്ക് ഒരു പാട് സമാനതകള്‍ ഇല്ലേ, ഇതാണോ ഇനി ആ  ചിന്തിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍....

1980-1981
ആർ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

1982-1987
ആർ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
അഴിമതി കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിയാണ് ആർ. ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ള. 

1987-1991
ടി. ശിവദാസമേനോൻ
374 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുത്തിവച്ച ലാവലിന്‍ ഇടപാട് നടക്കുമ്പോള്‍ ടി ശിവദാസമേനോന്‍ ധനമന്ത്രിയായിരുന്നു

1991-1995
സി വി പത്മരാജൻ
ബ്രഹ്മപുരത്ത് ഡീസല്‍ പവര്‍ ജനറേറ്ററുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 1993ല്‍ അന്നത്തെ വൈദ്യുതിമന്ത്രി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രതികള്‍ വഴിവിട്ട് കരാര്‍ നല്‍കിയതിലൂടെ 71 കോടിയുടെ അഴിമതി നടന്നുവെന്നാണ് കേസ്. 

1995-1996
ജി. കാർത്തികേയൻ
പത്മരാജനു ശേഷം മന്ത്രിയായ ജി. കാർത്തികേയനാണ് എസ്. എൻ. സി ലാവലിനെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന് കൺസൾട്ടന്റായി നിയമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കരാർ 1996 ഫെബ്രുവരി 24-ന് ഒപ്പിടുന്നത്. 

1996-2001
പിണറായി വിജയൻ (19-10-98-ൽ രാജിവെച്ചു)
എസ്. ശർമ (25-10-98-ൽ ചുമതലയേറ്റു)
ലാവലിൻ കമ്പനിയുമായി അന്തിമ കരാർ ഒപ്പിട്ടത് വൈദ്യുത മന്ത്രി ആയിരുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു. മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിനു നൂറുകോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു നൽകാം എന്ന് ലാവലിൻ ഉറപ്പുനൽകി.  ഈ ഇടപാടിനെ എതിർത്ത അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വരദാചാരിയുടെ തല പരിശോധിക്കണം എന്ന് പിണറായി വിജയൻ ഫയലിൽ എഴുതി.

2001-2004
കടവൂർ ശിവദാസൻ
കെ. മുരളീധരൻ(11-02-04-ൽ ചുമതലയേറ്റു, 15-05-04-ൽ രാജിവെച്ചു)
കടവൂർ ശിവദാസൻ വൈദ്യുത മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ലാവിലിൻ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് നൽകാത്തതു കൊണ്ടാണ് ബാക്കി പൈസ കനേഡിയൻ ഏജൻസി നൽകാതിരുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇത് വേര് അലംബവമോ അവഗണനയോ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക പ്രയാസം.

2004-2006
ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്


2006-2011
എ.കെ ബാലൻ
അഞ്ചുകൊല്ലംകൊണ്ട് ജില്ലയില്‍ പണിതീര്‍ത്തത് 2 ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ‍. അതിലൊന്ന് മലബാറിലെ ഏറ്റവും വലുതും കേരളത്തിലെ നാലാമത്തേതുമായ പദ്ധതി. ക്ഷാമം പഴങ്കഥയായി.

2011 -
ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്

ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് പുന്യവാളനാണോ അതോ പഠിച്ച കള്ളനോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ആരാടാ മമ്മത് ? കാലം തെളിയിക്കട്ടെ ..

വേണോ മുല്ലപെരിയാറില്‍ നമ്മുക്ക് പുതിയ ഒരു ഡാം?

വന്‍കിട ഡാമുകള്‍ നാടിനു നല്ലതല്ല എന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഒരു പുതിയ ഡാം എന്ന ആശയത്തോട് യോജിക്കാന്‍ സമൂഹം തയ്യാര്‍ ആവാന്‍ പാടില്ലാത്തത് ആണ്. വളരെയേറെ ദുര്‍ബലം ആയ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക വ്യവസ്ഥയിലെ പുതിയ ഡാം വളരെ ഏറെ അപകടകരം ആണ്, പഴയതിനേക്കാള്‍ സുരക്ഷിതം ആണെങ്കില്‍ കൂടി. ഭൂചലന ബാധിത മേഖലയിലെ പുതിയ അണക്കെട്ടുവരുന്നതോടെ ഭൂചലനം നില്‍ക്കുമോ?

ഇതൊക്കെ ആയിട്ടും പുതിയ ഡാം എന്നാ ആശയത്തിന് ഇപ്പോള്‍ വന്‍ ജനസമ്മിതി നമ്മുടെ ഇടയില്‍  ഉണ്ട്. ഇത് തന്നെ ആവില്ലേ കുഞ്ഞൂഞ്ഞിനും, വൈകോക്കും എല്ലാം വേണ്ടത്? പുതിയ ഡാം എന്നാ തമിഴ്‌നാടിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മലയാളികള്‍ സമരം ചെയ്യുന്നു. ചക്കരകുടം ആയത് കൊണ്ട് ഭരണകൂടം സമരത്തിനോപ്പം തന്നെ ഉണ്ട്. വീണ്ടു വീണ്ടും കഴുത ആവുക ആണോ നാം ഇവിടെ ?

5 വര്ഷം കൊണ്ട് തീര്‍ക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, 10-15 വര്‍ഷമെടുക്കാതെ ഏതു ഡാം പണിയാണ് കേരളത്തില്‍ തീര്‍ന്നിട്ടുള്ളതു്? അതുവരെ മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ നിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണമെന്നാണോ? ദാ ഇപ്പോ പൊട്ടുമെന്നു പറയുന്ന ഡാം അത്രേം കൊല്ലം കാത്തിരിക്കുമോ? 

പഴയ അണക്കെട്ട് പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നത് ഒരു അനിവാര്യത ആയാല്‍ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കര്‍ഷകര്‍ പുതിയ വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്ക് പതിയെ മാറും. അത് പ്രകൃതി നിയമം ആണ്. ഈ അണക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോള്‍ കാര്യമായ ഗുണദോഷ വിചിന്തനം നടത്തിയില്ല എന്നത് കൊണ്ട് വീണ്ടും പുതിയ ഒരു അണക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണോ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ തെറ്റിനെ നമ്മള്‍ അടിവരയിട്ട് അംഗീകരിക്കുക അല്ലേ പുതിയ ഡാം എന്നാ കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം.

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ കരാറിന്റെ അന്യായമാണ് പ്രധാന പോയന്റ് . അതിനുള്ള ഉത്തരം കോടതിയോ കേന്ദ്രമോ കാണട്ടെ, അതിനു പകരം പുതിയ ഡാമെന്നു പറയുന്നതോടെ വിഷയത്തില്‍ നിന്ന് നാം വ്യതിചലിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ സമരത്തിന്റെ അജണ്ട "പഴയ ഡാം ഡി കമ്മീഷന്‍ ചെയ്യുക", "പഴയ കരാര്‍ റദ്ദാക്കുക" എന്നതാണ് ആവേണ്ടത്.  ഇതിലും വലിയ ഡാം പണിയാതെ തന്നെ, മനുഷ്യ ജീവന് വന്‍ ഭീഷണി ഇല്ലാതെ തമിഴ് നാടിന് പറ്റാവുന്ന അത്ര ജലം കൊടുക്കാന്‍ എങ്ങിനെ കഴിയും എന്നും ചിന്തിക്കാവുന്നത് ആണ്

November 26, 2011

Wahiba Sands Trip


ലക്ഷ്യമല്ല മാര്‍ഗ്ഗമാണ് പ്രധാനംഒഴിഞ്ഞ വിരസമായ ആകാശത്തെക്കാള്‍ മനോഹരം, ഭീകരമെങ്കിലും മേഘാവൃതമായ ഈ ആകാശമാണ്

നിഗൂഡതയാണ് സൌന്ദര്യം

രാത്രി ഉദിക്കുന്നു 


കനക മുന്തിരികള്‍ മണികള്‍ കോര്‍ത്തൊരു  പുലരി


ഫാധുവിന് എന്ത് ഇത്ര പുച്ഛം എന്ന് അറിയണം എങ്കില്‍ ഈ വീഡിയോ കൂടി കാണേണ്ടി വരും


November 19, 2011

Crystal reports load report failed: Could not load file or assembly CrystalDecisions.Web, Version=10.2.3600.0


Recently we upgraded our Web Application Server to Windows Server 2008. After this, crystal reports in the VS2005 applications failed to load. This is because VS 2005 applications were using crystal report version 10.2.3600.0 which we can't install in Windows Server 2008. In the new server we can only install the crystal report version 10.5.3700.0. I had to follow the below steps to resolve this issue.

 1. Downloaded and installed new version of crystal report from the page below.
  http://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=56787567
 2. Changed versions(10.2.3600.0 to 10.5.3700.0) in Web.Config and report viewer pages
 3. We removed all the crystal report reference from the project and tried to refer the new versions. But new versions were not displayed in the list. So I decided to take a local copy of these dlls and refer them. To do this run the below command(as Admin)
  regsvr32 -u C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\shfusion.dll
  The above command will help you to browse assembly folder as normal windows folders.
 4. Now go to C:\Windows\assembly and copy all the required dlls to some local folder and refer them.
 5. Now we were able to build the application successfully at this point, but it didn't work on the development machine. In the development machine, 2 versions of crystal reports still exists and we can't remove completely the 10.2.3600.0 version of crystal report which came as the part of bundled VS 2005.

  But when we put this files in the server where there is only one version of crystal report exists works perfectly.
 6. Then I updated the Crystal Report Version in the below file. It worked in some development machines, but issue still exists with my laptop(Windows 7).
  C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RedistList\CrystalReportsList.xml
 7. So I decided to completely remove 10.2.3600.0. To do this, run VS 2005 setup in the maintenance mode and specified to uninstall the crystal report component. Process completed without any error but still dlls exists in the assembly. Then I tried to uninstall through control panel same results. Grrrr..
  I tried to uninstall from assembly by right click and uninstall. This time I got an error message and dlls didn't remove from the assembly. Then I tried GacUtil tool to uninstall it but again failed with an error.
 8. Then I went to registry
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Installer\Assemblies\Global
  Found all the crystal report dll entries here. I deleted all the keys for the version 10.2.3600.0. Data is encrypted and value is REG_MULTI_SZ. Just delete all these keys.
 9. Now tried to uninstall dlls using GacUtil and finally it is worked and application also works perfectly in the development machine too. 

I am sure there will be much easier and correct way to resolve this issue. But unfortunately I couldn't find it when I required. Also there are some steps which you need not to follow, but I just wrote all the attempts that I made.

Note: Step 3: To take a local copy of dlls from assembly, you can use below program

using System;
using System.IO;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    string[] sourceFiles = new string[]
    {
      @"C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\CrystalDecisions.CrystalReports.Engine\10.5.3700.0__692fbea5521e1304\CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.dll",
      @"C:\Windows\assembly\GAC\CrystalDecisions.Enterprise.Framework\10.5.3700.0__692fbea5521e1304\CrystalDecisions.Enterprise.Framework.dll",
      @"C:\Windows\assembly\GAC\CrystalDecisions.Enterprise.InfoStore\10.5.3700.0__692fbea5521e1304\CrystalDecisions.Enterprise.InfoStore.dll",
      @"C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\CrystalDecisions.KeyCode\10.5.3700.0__692fbea5521e1304\CrystalDecisions.KeyCode.dll",
      @"C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\CrystalDecisions.ReportAppServer.ClientDoc\10.5.3700.0__692fbea5521e1304\CrystalDecisions.ReportAppServer.ClientDoc.dll",
      @"C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\CrystalDecisions.ReportAppServer.CommLayer\10.5.3700.0__692fbea5521e1304\CrystalDecisions.ReportAppServer.CommLayer.dll",
      @"C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\CrystalDecisions.ReportAppServer.Controllers\10.5.3700.0__692fbea5521e1304\CrystalDecisions.ReportAppServer.Controllers.dll",
      @"C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\CrystalDecisions.ReportAppServer.DataDefModel\10.5.3700.0__692fbea5521e1304\CrystalDecisions.ReportAppServer.DataDefModel.dll",
      @"C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\CrystalDecisions.ReportAppServer.DataSetConversion\10.5.3700.0__692fbea5521e1304\CrystalDecisions.ReportAppServer.DataSetConversion.dll",
      @"C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\CrystalDecisions.ReportAppServer.ReportDefModel\10.5.3700.0__692fbea5521e1304\CrystalDecisions.ReportAppServer.ReportDefModel.dll",
      @"C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\CrystalDecisions.ReportAppServer.XmlSerialize\10.5.3700.0__692fbea5521e1304\CrystalDecisions.ReportAppServer.XmlSerialize.dll",
      @"C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\CrystalDecisions.ReportSource\10.5.3700.0__692fbea5521e1304\CrystalDecisions.ReportSource.dll",
      @"C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\CrystalDecisions.Shared\10.5.3700.0__692fbea5521e1304\CrystalDecisions.Shared.dll",
      @"C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\CrystalDecisions.Web\10.5.3700.0__692fbea5521e1304\CrystalDecisions.Web.dll",
      @"C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\CrystalDecisions.Windows.Forms\10.5.3700.0__692fbea5521e1304\CrystalDecisions.Windows.Forms.dll",
    };

    foreach (string file in sourceFiles)
      File.Copy(file, Path.Combine(@"C:\Temp\CrystalReportsAssemblies", Path.GetFileName(file)));
  }
}

November 15, 2011

അനുകരണ മാന്ത്രികവിദ്യ (Imitative magic)

bright: അനുകരണ മാന്ത്രികവിദ്യ (Imitative magic): ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ നോക്കുക.ഇവയ്ക്കെല്ലാം പൊതുവായുള്ള കാര്യമെന്താണെന്നു പറയാമോ?ക്ലൂ തരാം.ഇവയെല്ലാം ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ജനതകള്‍ ഒരു പ്രത...

November 14, 2011

Reteach and Enrich


This is a system which works well in Mesquite Elementary School, in Tucson, Arizona

Reteach and Enrich 

1. Every day, schoolwide, one period to re-teach/enrich session
2. Objectives defined for every week of the school year.
3. At the end of each week, teachers assess students on those objectives.
4. Depending on the results, they assign students to either a reteach or an enrich session the following week.

Almost every student has been assigned to reteach at some point. Students see it simply as an opportunity to learn something better than they did the first time.
Happy Children’s Day
November 13, 2011

Dancing Gandhi

ഗാന്ധിക്ക് ഗ്ലാമര്‍ പോര എന്ന് തോന്നുന്നവരെ തിരുത്താന്‍ പാടില്ല അവര്‍ വഴി പിഴച്ചു തന്നെ പോണം.

കിട്ടുന്നതെന്തും ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്ന പ്രവണത ആണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയെ അപകടകരമായ ഒരു മാധ്യമം ആക്കി മാറ്റുന്നത്. നിസാരമായ ഒരു ഗൂഗിള്‍ സര്ചിലൂടെ ഇത് ഒരു ഓസ്ട്രലിയന്‍ കലാകാരന്‍ 1940ഇല്‍ ഒരു ചാരിടി പരിപാടിയുടെ ഭാഗം ആയി സിഡ്നിയില്‍ വച്ച് ഗാന്ധിയെ അനുകരിച്ചതാണ് എന്ന് കാണാം. ഇത് അറിയുന്ന ഒരാള്‍ ഈ ചിത്രം ഷെയര്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇത് ഗാന്ധി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ അത് ചെയ്യൂ. പക്ഷെ കണ്ട ഷെയര്‍ മുഴുവന്‍ ഗാന്ധിയുടെ നൃത്യ പാടവത്തെ കുറിച്ചും, മസ്സിലിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം ആയിരുന്നു. ഇത്തരം പോസ്റ്റുകളും അതിലും വികൃതം ആയ കമന്റുകളും കാണുമ്പോള്‍ ഗോട്സേയെ കെട്ടിപിടിച്ച് ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാന്‍ തോന്നുന്നു.

This is an Australian artist impersonating Gandhi for some charity event held in Sydney during 1940's
http://wikilivres.info/wiki/An_Autobiography_or_The_Story_of_my_Experiments_with_Truth

November 12, 2011

MTP Device driver error when connecting Galaxy S2 to my PC using Samsung Kies

 1. Go to your phone, Settings> Application > Development, tick USB debugging mode.
 2. Under USB debugging mode connect your phone to the PC with USB.
 3. It installs all drivers correctly (restart machine may be required)
 4. Disconnect from PC
 5. Untick USB debugging mode
 6. Connect again

Photos of Shahid

November 02, 2011

കണ്ണാടി ഷാജിക്ക് ആദരാജ്ഞലികള്‍...

ഗൗരവപൂര്‍ണമായ ഒരു ഫേസ്‌ ബുക്ക്‌ സംവാദം


കണ്ണാടി ഷാജിക്ക് ആദരാജ്ഞലികള്‍...

സുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട നേതാവ് കണ്ണാടി ഷാജിയെ (33) വളരെ ലളിതമായി ആരോ വെട്ടിക്കൊന്നു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം കവടിയാറിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. പ്രമുഖ ഗുണ്ടകളായ ശ്രീമാന്‍ . തീപ്പട്ടി വാസു, അമ്മിണി ശേഖരന്‍, വടിവാള്‍ ഷിബു എന്നിവരും ആള്‍ കേരളാ ഗുണ്ടാ സെക്രട്ടറി ഇരുമ്പ് രായുവും ആന്ത്യോപചാരം അര്‍പ്പിച്ചു.

കവടിയാര്‍ ശ്രീചിത്രനഗര്‍ സ്വദേശിയായ ഷാജി തന്‍റെ സ്...തുത്യര്‍ഹമായ സേവനം കാട്ടാക്കട മുതല്‍ ആറ്റിങ്ങല്‍വരെ നടത്തിയിട്ടൂണ്ട്. ഗുണ്ടാനിയമപ്രകാരം മൂന്ന് തവണ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2008ലും 2009ലും കരുതല്‍ തടങ്കലില്‍ പാര്‍പ്പിച്ച സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റുകള്‍ കണ്ണാടി ഷാജിക്ക് സ്വന്തം.

ഗുണ്ടാത്തലവന്മാരായ ഓംപ്രകാശിന്റെയും പുത്തന്‍പാലം രാജേഷിന്റെയും അടുത്ത അനുയായിയാണ് കണ്ണാടി ഷാജിയെങ്കിലും അവരില്‍ നിന്ന് ഒരു പടി മുകളില്‍ നിന്ന് ബസില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു പതിവ്. ജയില്‍ മോചിതനായ ശേഷവും അക്രമസംഭവങ്ങളില്‍ ഇയാള്‍ പങ്കാളിയായിരുന്നു എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കര്‍മ്മ നിരത വിളിച്ചോതുന്നു. ഗുണ്ടകള്‍ തമ്മിലുള്ള ആശയ സംഘര്‍ഷമായിരിക്കാം കൊലപാതകകാരണമെന്ന് പൊലീസ് കരുതുന്നു ഒപ്പം ആശയത്തിന്‍റെ രേഖാചിത്രം തയാറാക്കാന്‍ പോലീസ് ദൃക്‌ഷാക്ഷികളെ തിരയുന്നു.
Top of Form
Unlike ·  · Unfollow Post · about an hour ago
Athiest James ഈ ഗുണ്ടകള്‍ ക്കൊക്കെ ഷാജി എന്നാ പേര് വരന്‍ എന്താ കാരണം?......അലവലാതി ഷാജി ആണോ പ്രജോദനം ?
ലക്- വിരോധാഭാസങ്ങളോട് വിരോധം “ഷാജിഎന്ന പേരിന്‍റെ ഗാംഭീര്യം മറ്റേത് പേരിനുണ്ട്..ഹേ..!
Sarath Satheesh ഇയാള്‍ക്ക് പാലേരി മാണീക്യം ഒരു വടിവാള്‍ കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ എന്ന കൊലക്ക് നാഷണല്‍ അവാര്‍ഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്
Roshan Pm ആദരാഞ്ജലികള്‍ നികത്താനാവാത്ത വിടവ്
ലക്- വിരോധാഭാസങ്ങളോട് വിരോധം ഷാജി എന്നു കേട്ടാല്‍ തിവന്തോരം ജില്ല
Roshan Pm മതസൌഹാര്‍ദം വിളിച്ചോതുന്ന പേരാണ് ഷാജി
വിനോദ് നമ്പൂതിരി മലയാള ഗുണ്ടാ ശാകയ്ക്ക് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടം .....കര്മ്മനിരതനായ പോരാളി ...കൂവപ്പള്ളി മറിയയും തൊടുപുഴ ശാന്തയും

ലക്- വിരോധാഭാസങ്ങളോട് വിരോധം Roshan Pm മതസൌഹാര്‍ദം വിളിച്ചോതുന്ന പേരാണ് ഷാജി\\\ ഇത് കിടിലന്‍...!! മതസൌഹാര്‍ദ്ദം കാത്തു രക്ഷിക്കാന്‍ ഗുണ്ടകള്‍ നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുന്നു..എന്നത് നഗ്ന സത്യം ..!
Sarath Satheesh വടിവാള്‍ ഒരു മിഥ്യ എന്ന പേരില്‍ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ഷാജി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്
Sarath Satheesh സവാളകള്‍ എന്ന് ബോംബിന് നാമധേയം കല്‍പ്പിച്ച് നല്‍കിയതും ഷാജിയാണെന്ന് പുരാതന കേസ് ഹിസ്റ്ററി അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു
ലക്- വിരോധാഭാസങ്ങളോട് വിരോധം Sarath Satheesh വടിവാള്‍ ഒരു മിഥ്യ എന്ന പേരില്‍ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ഷാജി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്\\\ മനോരമ ബുക്സ് ആയിരിക്കും പ്രസാധകര്‍..!
Sarath Satheesh ബുക്സേതായാലും പീസ് പീസായാല്‍ പോരേ
ലക്- വിരോധാഭാസങ്ങളോട് വിരോധം ഭരണതലത്തില്‍ ഞെട്ടല്‍... നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടം...!!
Sarath Satheesh കേരള പോലീസിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മികച്ച തലവനെ ഐജി
Sarath Satheesh ഷാജിയുടെ മരണമറിഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി കക്കൂസിലേക്കുള്ള വിദേശയാത്ര റദ്ദാക്കി
Roshan Pm സര്‍ക്കാര്‍ ബഹുമതികളോട് കൂടി സംസ്കരിക്കണം
ലക്- വിരോധാഭാസങ്ങളോട് വിരോധം ഒരു ഗുണ്ട എങ്ങനെ ജീവിച്ച് മരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നു, ക്വട്ടേഷനുകള്‍ അനായമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പാടവം ശ്രീ. കണ്ണാടി ഷാജിയെ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഗുണ്ടാ നേതാവാക്കിയത്....! ചുരുങ്ങിയ വര്‍ഷങ്ങളിലെ സ്തുത്യര്‍ഹമായ സേവനത്തിന് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ വക ബഹുമതി ഏറ്റുവാങ്ങന്‍ ഷാജിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് ഒരു നോവായി അവശേഷിക്കുന്നു.
Sarath Satheesh ഷാജി ആണത്തത്തിന്റെ പര്യായം അഴീക്കോട്
Muhammad Hasan ആദരാഞ്ജലികള്‍ .....
ലക്- വിരോധാഭാസങ്ങളോട് വിരോധം Sarath Satheesh കേരള പോലീസിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മികച്ച തലവനെ ഐജി\\\ ഇനി കേസെടുക്കാന്‍ പുതിയ ഒരു ഗുണ്ടയെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതപ്പറ്റി പഠിക്കാന്‍ അഞ്ചംഗ ബഞ്ചിനെ നിയോഗിക്കാന്‍ നിയസഭയില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം...!
Sarath Satheesh ഷാജിയുടെ സ്കെച്ചുകള്‍ എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം .. ഷാജിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്കെച്ചേതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കല്‍ പസഫിക്കോഷ്യനിലെ വെള്ളം ലിറ്ററ് കണക്കിന് അളക്കുന്നതിനു തുല്ല്യം മുഖ്യമന്ത്രി
Roshan Pm നല്ല ചങ്ങാതിമാര്‍ ഇല്ലാത്ത ലക്ഷോപലക്ഷം ആലംബഹീനരുടെ ഉറ്റ തോഴന്‍ ആയിരുന്നു പരേതനായ കണ്ണാടി ഷാജി. "ചങ്ങാതി ഇല്ലെങ്കില്‍ കണ്ണാടി ഷാജി വേണം" എന്ന പുതുചൊല്ല് മലയാളഭാഷക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവന ആണ്
Sarath Satheesh ഷാജിക്കെന്താ കൊമ്പുണ്ടൊ എന്ന് ചോദിച്ചവന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടു പല്ലും തല്ലിക്കൊഴിച്ച ധീരദേശാപമാനിയായിരുന്നു ഷാജി ... വടിവാള്‍ ഒരു മിഥ്യ എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ ഈച്ചയെ വെട്ടിക്കൊന്ന ഒരു രംഗം ഷാജി വിവരിക്കുന്നത് തന്നെ നോക്കുക .. എത്ര രസകരമായാണ് അയാളത് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
ലക്- വിരോധാഭാസങ്ങളോട് വിരോധം മുഖ്യ മന്ത്രി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു... നമ്മുടെ ഷാജി പോയ വിടവില്‍ ഷാജിയുടെ മകനും നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുമാ മാസ്റ്റര്‍: ബിജുവിനെ പരിഗണിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണമെന്നും ആഹ്വാനിച്ചു. അതേ സമയം മെത്രാന്മാര്‍ ഒത്തുകൂടി കുടുമ്പത്തില്‍ നിന്ന് ആരെങ്കിലും മതിയാകും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബിജു 12 വയസില്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നും അതിനു ശേഷം പരിഗണിക്കാമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.
Sarath Satheesh തിരോന്തര്‍ത്ത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ദുഖാചരണം
Roshan Pm സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറയില്‍ ഉള്ള വിവിധ മതത്തില്‍ പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയില്‍ പെട്ട അനേക ആയിരങ്ങള്‍ക്ക് തുണ ആയിരുന്ന കണ്ണാടി ഷാജിയുടെ പേര് ഇത്തവണത്തെ നോബല്‍ സമ്മാനത്തിന് പരിഗനിചിരിന്നു അത്രേ. ഈ രഹസ്യ ലിസ്റ 50 കൊല്ലത്തിനു ശേഷം മാത്രമേ അവര്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കൂ. നേരത്തെ അറിയണം എങ്കില്‍ ശവി കച്ചിദാനന്ദനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ
Roshan Pm "അതേ സമയം മെത്രാന്മാര്‍ ഒത്തുകൂടി കുടുമ്പത്തില്‍ നിന്ന് ആരെങ്കിലും മതിയാകും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബിജു 12 വയസില്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നും അതിനു ശേഷം പരിഗണിക്കാമെന്നും തീരുമാനിച്ചു." :) ചിരിപ്പിച്ചു ചിരിപ്പിച്ചു കൊല്ലും ഈ പഹയന്‍
Sarath Satheesh ദുഖാചരണം കുറഞ്ഞ് പോയെന്ന് വലത് സംഘടനകള്‍
Shabeer Ko കണ്ണാടി ഷാജിയെ ഗുണ്ടാ മേകലയില്ക് കൈ പിടിച്ചു ഉയര്‍ത്തിയ അടിവാരം ദാമു ഇപ്പോള്‍ ലൈനില്‍ ഉണ്ട് ദാമൂ കേള്‍ക്കാമോ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു ഈ മരണത്തോട്‌ ...ഹെലോ ഷാജിയുടെ മരണം ഗുണ്ടാ ലോകത്ത്‌ തീരാ നഷ്ട്ടം ആണ് എനിക്ക് സൊന്തം മകനെ നഷ്ട്ട പ്പട്ട തു പോലെ തോന്നുന്നു ഇപ്പോള്‍ ഗുണ്ടാ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല മാന്യന്‍ ആയിരുന്നു മറ്റുള്ള ഗുണ്ടകളെ പോലെ ഒരു ആബാസവും ഇല്ല എന്തിനു ഒരു സിഗരറ്റ്‌ പോലും ഷാജി വലിക്കില്ലായിര്നു
Sarath Satheesh ദാമു നിങ്ങളെ അടി വാരിയിട്ടാണ് ഷാജി കടന്ന്‍ വന്നത് എന്നൊരു വാര്‍ത്ത കേള്‍ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെ പറ്റി എന്താണ് പ്രതികരണം
Shabeer Ko ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഒന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് ഇത് വരെ വാര്‍ത്ത വിശ്വസിക്കാന്‍ പറ്റിയിട്ടില്ല
ലക്- വിരോധാഭാസങ്ങളോട് വിരോധം മറ്റുള്ള ഗുണ്ടകളെ പോലെ ഒരു ആബാസവും ഇല്ല എന്തിനു ഒരു സിഗരറ്റ്‌ പോലും ഷാജി വലിക്കില്ലായിര്നു\\\ മാതൃകാ ഗുണ്ട....കണ്ണാടി ഷാജി യുടെ വിയോഗത്തില്‍ ശ്രീ. ശശി തരൂരണ്ണന്‍ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. ശ്രീ. കണ്ണാടി ഷാജിക്ക് വിയര്‍പ്പോഹരിനല്‍കാന്‍ താന്‍ പ്ലാനിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു..!
Roshan Pm മുന്‍പും ഷാജിക്കെതിരെ ഒരു പാട് വധശ്രമങ്ങള്‍ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എനിട്ടും Z-കാറ്റഗറി സുരക്ഷ എര്പെടുതാതെ അദ്ധേഹത്തെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട സര്കാറിന്റെ അനസ്തക്ക് എതിരെ ഒരു ബന്ദ്‌, അല്ല ഹര്‍ത്താല്‍ നടത്താന്‍ പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിച്ചു. നല്ലവരായ എല്ലാ ഗുണ്ട തൊഴിലാളികളും ഈ അവസരം വേണ്ട വിധം ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കട്ടെ

പതിവ് പോലെ മാപ് ഉണ്ട് മനോരമയില്‍
റെഫറന്‍സ്: http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/mmonline.dll/portal/ep/malayalamContentView.do?contentId=10356155&programId=1073753760&tabId=11&contentType=EDITORIAL
Sarath Satheesh ഷാജി നീയൊരോര്‍മ്മ തന്‍ ക്രൂരമാം മൂകസാക്ഷി എന്ന് പാറി ചുള്ളി അണ്ണന്‍ തിരോന്തരത്തൊട്ട് വച്ച് പിടിച്ചു
ലക്- വിരോധാഭാസങ്ങളോട് വിരോധം ശ്രീ. കണ്ണാടി ഷാജിയുടെ മൃതദേഹം കിംസ് ആശുപത്രിയങ്കണത്തില്‍ പൊതു ദര്‍ശനത്തിനു വയ്ക്കുന്നതാണ്..! മുകളിലെ നിലയില്‍ നിന്ന് തലികൊന്നാല്പോലും താഴേക്ക് വരാത്ത ശ്രീ. പിള്ളേച്ചന് ജനലില്‍ക്കൂടി ഒരു നോക്ക് കാണാന്‍ കൂടിയാണിത്. ശ്രീ. പിള്ള ഇരുമ്പ് പാരയില്‍ തീര്‍ത്ത റീത്തും സമര്‍പ്പിച്ചു..!! മൃദദേഹം കിംസ് ആശുപത്രിവളപ്പില്‍ എതിയതും മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉയര്‍ത്തി ശ്രീ.പിള്ള അനുശോചനം അറിയിച്ചു.
Shabeer Ko നമസ്കാരം ന്യൂസ്‌ ബോറന്‍ പരിപാടിയില്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ചര്‍ച്ച കണ്ണാടി ഷാജിയുടെ മരണം ഗുണ്ടാ ലോകത്ത്‌ തീരാ നഷ്ട്ടമോ ???ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കടുക്കുനത് ഷാജിയുടെ ഗുരുവും പൂര്‍വ ഗുണ്ടയും ആയ അടിവാരം ദാമു ...ഷാജിയുടെ എതിര്‍ ഗ്രൂപ്‌ കാരന്‍ ആയ ശ്യാം പ്രകാശ്‌ പിന്ന രണ്ടു മൂന്നു ഗുണ്ടാ സുഹുട്രുക്കളും ടെലിഫോണില്‍ ചെരുന്നതാകും
Kunhutty Thennala ലക്- വിരോധാഭാസങ്ങളോട് വിരോധം : താങ്കൾക്ക് ഗ്രൂപ് മാറി പോയി ഇത് ന്യൂസ് പേപ്പറല്ല അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്താൻ, ഈ അഡ്മൻ മാരൊക്കെ എവിടെ ചൊറിയും കുത്തിയിരിക്കുകയാ ? അദ് മിൻ മാരേ...ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് നീക്കം ചെയ്യുക , ലക്കിനെ തന്നെ ഡീലിറ്റ് ചെയ്യുക! പറ്റുമെങ്കിൽ ഗ്രൂപീന്ന് മാത്രമല്ല ഭൂമീന്ന് തന്നെ!!
Sarath Satheesh മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠന്‍ ജനിച്ചത് ഷാജിയില്‍ നിന്നാണ് എന്ന് രഞ്ജിത്ത് .. ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലാത്തതിനാല്‍ ഷാജി തന്നെ കൊണ്ട് ഈ സത്യം പറയിച്ചില്ലെന്ന് രഞ്ജിത്ത്
Roshan Pm Kunhutty Thennala ഷാജി ഇല്ലാതായി എന്ന് കരുതി വല്ലാതെ കേറി നെഗളിക്കല്ലേ
Sarath Satheesh ലക്കിനെ ഭൂമീന്ന് ഡിലീറ്റാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ള ഒരേ ഒരാളാരുന്നു കണ്ണാടി ഷാജി .. ഷാജിയുടെ മരണത്തില്‍ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് അഖിലേന്ത്യാ ഗുണ്ടാ അസോസിയേഷന്‍
Sarath Satheesh തെന്നലെ തെന്നലെ താഴെ വരൂ എന്ന് പാടി ഷാജി തന്നെ കുറെ വിളിച്ചിട്ടില്ലേടോ തെന്നലേ അന്നൊക്കെ താന്‍ പേടിച്ചൊളിച്ചിരിക്ക്യല്ലെ ആരുന്നത് .. ഇപ്പൊ ഗ്രഹണം വന്നപ്പോള്‍ തലപൊക്കുന്നോ
Roshan Pm മരിച്ച ഷാജിയോടുള്ള ബഹുമാനം നില നിര്‍ത്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ, ഇല്ലാത്ത ലക്കിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ആര്‍കും കഴിയില്ല
ലക്- വിരോധാഭാസങ്ങളോട് വിരോധം Kunhutty Thennala ലക്- വിരോധാഭാസങ്ങളോട് വിരോധം : താങ്കൾക്ക് ഗ്രൂപ് മാറി പോയി ഇത് ന്യൂസ് പേപ്പറല്ല അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്താൻ, ഈ അഡ്മൻ മാരൊക്കെ എവിടെ ചൊറിയും കുത്തിയിരിക്കുകയാ ?\\\ സാധാരണക്കാരായ ഗുണ്ടകളുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ മനസിലാക്കാതെ, അവരെ അവഹേളിക്കുകയും , ഒരു കൊലപാതകത്തില്‍ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹൃദയമില്ലാത്ത നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവരെയോര്‍ത്ത് ഗുണ്ടകള്‍ക്ക് വേണ്ടി നുമ്മ ഈ ആക്രോശം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നു..!
Sarath Satheesh ഗുണ്ടകള്‍ക്കെന്താ ചോയ്ക്കാനും പറയാനും ആളില്ലെന്ന് കരുതിയോടൊ തെന്നലേ
ലക്- വിരോധാഭാസങ്ങളോട് വിരോധം പേടിപ്പിച്ചാതി....നന്നായിക്കോളും...!!
Athiest James ധീര ദേശാഭിമാനിയും പോരാളിയും ആയിരുന്ന ഷാജിക്ക് നാടിന്‍റെ കണ്ണീര്‍ പ്രണാമം
ലക്- വിരോധാഭാസങ്ങളോട് വിരോധം ഷാജിയുടെ ഫാമിലിക്ക് ഗവ: ഇതുവരെ ഒരു സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യാഞ്ഞതില് കേരളാകാഗ്രസ് (ബി) നേതാവ് പാര നാണു ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി..!!
Roshan Pm ഈ അവസരത്തില്‍ അദ്ധേഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറുകഥ വായിച്ചു അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഉചിതം ആയിരിക്കും
http://www.madhyamam.com/news/53590/110301
Kunhutty Thennala ശിഷ്യന്മാരുടെ സങ്കടത്തിൽ ഞാനും പങ്കു ചേരുന്നു.
Roshan Pm അങ്ങിനെ വഴിക്ക് വാ കുഞ്ഞൂട്ടി. പാവം! പാര എന്ന് കേട്ടപ്പോള്‍ നേരെ ആയി
ലക്- വിരോധാഭാസങ്ങളോട് വിരോധം Athiest James ധീര ദേശാഭിമാനിയും പോരാളിയും ആയിരുന്ന ഷാജിക്ക് നാടിന്‍റെ കണ്ണീര്‍ പ്രണാമം\\\ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോള്‍ പലരും പൊകയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ശ്രീ. കണ്ണാടി ഷാജി അവര്‍കളെ തൈക്കാട് സ്മാശാനത്തില്‍ പൊകയ്ക്കുന്നതാണ്..! അതേ സമയം ശ്രീ. ഷാജിയുടെ പൊസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം സംബന്ധിച്ച് സ്കെച്ചിടാന്‍ കൊച്ചിയില്‍ നിന്നും സ്കെച്ച് മച്ചു എത്തിയിട്ടുണ്ട്..!!
ലക്- വിരോധാഭാസങ്ങളോട് വിരോധം Kunhutty Thennala ശിഷ്യന്മാരുടെ സങ്കടത്തിൽ ഞാനും പങ്കു ചേരുന്നു.\\\\ ക്വട്ടേഷന്‍ കൊടുക്കാനിരുന്നതായ്രുന്നു..ഹും..!
Sarath Satheesh എന്താണ് ഷാജി എന്തായിരുന്നു ഷാജി എന്താകണം ഷാജി എന്തൊക്കെ ആക്കണം ഷാജിയെ എന്ന വിഷയത്തില്‍ സെമിനാറ് സംഘടിപ്പിക്കും ... ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
Roshan Pm ഷാജിയും ഒരു കാലത്ത് എല്ലാ നിഷ്കലന്കതയോടും കൂടിയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ആയിരുന്നു. 'ആകാശ പറവ'യെ പോലെ ഈ വിണ്ണില്‍ പറന്നു നടക്കാന്‍ കൊതിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഷാജി അണ്ണന് പണി കൊടുത്തവന് പാലും വെള്ളത്തില്‍ പണി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നു
ലക്- വിരോധാഭാസങ്ങളോട് വിരോധം അതേ സമയം...ശ്രീ ഷാജിയുടെ ജാതകത്തിലെ പിഴവാണ് മരണകാരമെന്ന് ശ്രീ. കാട്ടിലപ്പൂവണ്ണനും..ജാതകം എഴുതിയതേ പിഴവാണെന്ന് ശ്രി. രാജീവ് കൊടുമണും വടയും ചായയും കഴിക്കുന്നതിനിടയിലെ ബ്രേക്കില്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. ഗുണ്ടകള്‍ക്ക് എന്തിന് ജാതകം എന്ന പുതിയ സ്റ്റാറ്റസ് മെസേജ് ഇട്ട് ശ്രീ. രാജീവ് കൊടുമണ്‍ പ്രതിക്ഷേധിച്ചു. ശ്രീ. ഷാജിയെ കൊന്നത് സംഘപരിവാറോ? എന്‍ഡി എഫോ എന്ന് മതവാദികള്‍ ഇപ്പോഴും തര്‍ക്കത്തിലാണ്‍..!! ഈ വിഷയത്തില്‍ പുത്യ ചര്‍ച്ചകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു..!
Roshan Pm b4n
Sarath Satheesh ജാതിഭേധം മതദ്വെഷം ഏതുമില്ലാതെ സര്‍വ്വരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന വാറ്റുപുരയായിരുന്നു ഷാജിയുടെത് .. മദ്യം വിഷമാണ് അത് കുടിക്കാന്‍ വിഷമമാണ് എന്ന ആപ്തവാക്യം യുനെസ്കോ പോലും ലോഗോയില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട് .. അദ്ദേഹത്തിന് ശത്രുക്കളെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും പിന്നെങ്ങിനെയാണിത് സംഭവിച്ചത്െന്നറിയില്ലെന്നും ഷാജി ധര്‍മ്മ പരിപാലന സംഘം പുതു സെക്രട്ടറി വില്ല് ബിജു പറഞ്ഞു
Sarath Satheesh തന്നോട് ജാതി പറയുന്നവരെ പറ്റി ഷാജി പറയാറുള്ളത് ഒരു ജാതി ടീമിസ്റ്റാ എന്നയിരുന്നു എന്ന് വില്ല് ബിജു അയവിറക്കുന്നു
Sarath Satheesh ഒരു യം കുറഞ്ഞ് പോയി
Sarath Satheesh തന്റെ ചേട്ടന്‍ ഉസ്താദ് പരമെശ്വരനാണ് എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മരണമില്ലെന്നും സഹോദരി ഓടനാവട്ടം ഓമന
Muhammad Hasan റോഷാ...വീട്ടീ പോടാ..
Suful Rehman ധീര സഖാവെ കണ്ണാടി ഷാജി ഇല്ല നിങ്ങള്‍ മരിക്കുന്നില്ല ...ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങളിലൂടെ ..ഞങ്ങളില്‍ ഒഴുകും ചോരയിലൂടെ .........
Kunhutty Thennala ലക്- വിരോധാഭാസങ്ങളോട് വിരോധം Kunhutty Thennala ശിഷ്യന്മാരുടെ സങ്കടത്തിൽ ഞാനും പങ്കു ചേരുന്നു.\\\\ ക്വട്ടേഷന്‍ കൊടുക്കാനിരുന്നതായ്രുന്നു..ഹും..!
---------------------------------------------------------------------------
കൊട്ടേഷൻ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല,നമ്മളെന്തെങ്കിലും പറയുമ്പൊ സമയവും സാഹചര്യവുമൊക്കെ നോക്കണ്ടെ, ഗുരുവിന്റെ വിരഹ ദു:ഖത്തിൽ നീറി കഴിയുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യത്തമാവില്ലല്ലൊ (മൂന്നു ദിവസത്തെ ദു:ഖാചരണം ഒന്നു കഴിഞ്ഞോട്ടെ,എല്ലാരെയും ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാക്കി തരാം.)
Sarath Satheesh താങ്കള്‍ ബ്ലഡ് ഡൊണെര്‍സ് അസോസിയെഷന്‍ സ്എക്രട്ടറി ആണൊ മിസ്റ്റര്‍ സുഫൂള്‍ റഹ്മാന്‍
Athiest James അനുശോചന സമ്മേളനം പിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു
Sarath Satheesh ഓക്കെ റ്റാറ്റാ ബൈ ബൈ
ലക്- വിരോധാഭാസങ്ങളോട് വിരോധം Athiest James അനുശോചന സമ്മേളനം പിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു\\\ ഗുണ്ടകള്‍ക്ക് അനുസരണ ഉണ്ടോന്ന് അറിയണോല്ലോ..??Bottom of Form

Ubaid Kakkatt ഷാജി എന്ന പേര് കൊണ്ട് ജാതി തിരിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ട് ജമാ അത് ഇസ്ലാമി അഭിപ്രായം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജാതി അറിഞ്ഞ ശേഷം താരതമ്യപഠനം നടത്തി സവര്‍ണ ഭീകരതയ്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാമെന്ന് അമീര്‍ അറിയിച്ചു.
Roshan Pm അമേരിക്കക്കാര്‍ക്ക് ഷാജി എന്ന് പെരിടാത്തത് ഭാഗ്യം
Ubaid Kakkatt "നീയല്ലേടാ അലവലാതി ഷാജി" എന്ന് ചോദിച്ച ജയന്‍ നായരായത് കൊണ്ട് ഷാജി
Roshan Pm അനുസരണയോ അത് എന്തര് സാധനം. പിന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകാന്‍ പറഞ്ഞത് യുക്തിവാദിയായ ചെറിയാന്‍ നായരും ഹസ്സന്‍ ഇക്കയും ആയതു കൊണ്ട് മാത്രം തല്‍കാലം ഞാന്‍ പോകുന്നു. ഇതൊരു കീഴടങ്ങല്‍ ആയി ആരും കാണണ്ട. കൊറച്ചു സമയം ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഇരുന്നു ഒന്ന് കരഞ്ഞു തീര്‍ക്കട്ടെ എന്റെ വിഷമം. കരയുന്ന സമയവും സ്ഥലവും ജീര്‍ണളിസ്ടുകളെ മാത്രം അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും.