വാനപ്രസ്ഥംജീവിതത്തിലും നടനെ വേഷമായി പ്രേഷകര്‍ കാണുമ്പോള്‍  വേഷം  ജയിക്കുകയും, പാവം നടനായ മനുഷ്യന്‍ തോല്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ല കലാകാരന്‍റെ ഈ ദയനീയാവസ്ഥ മനോഹരമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും അവാര്‍ഡ്‌ ഒക്കെ കിട്ടിയ ഈ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയെങ്കിലും പുകഴ്ത്തിയില്ലെങ്കില്‍ ഞാന്‍ മണ്ടന്‍ ആവില്ലേ...

രഹസ്യം: കൂടുതല്‍ സമയവും ബോറടിച്ചു. വല്ല്യ സംഭവം ഉള്ളതായി ഒന്നും തോന്നിയും ഇല്ല. സുഹാസിനിക്ക് പകരം ഭാനുപ്രിയ ആയിരുന്നെങ്കില്‍ കൊള്ളാമായിരുന്നു. എന്നാണാവോ മലയാളത്തിലെ അവാര്‍ഡ്‌ പടങ്ങള്‍ ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു ബൌദ്ധിക നിലവാരത്തിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താന്‍ കഴിയുക

Comments

Popular posts from this blog

മലയാളത്തില്‍ മൊത്തം എത്ര അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉണ്ട്?

Convert Number To Words in SQL Sever

Crystal reports load report failed: Could not load file or assembly CrystalDecisions.Web, Version=10.2.3600.0