കുറച്ചു കാര്യങ്ങള്‍.: അങ്ങിനെ ഹോമിയോ 'ഫോമി'ലായി ??

കുറച്ചു കാര്യങ്ങള്‍.: അങ്ങിനെ ഹോമിയോ 'ഫോമി'ലായി ??: മലയാള മനോരമ മെയ് 8 ലെ ഞായറാഴ്ച പത്രത്തില്‍ , ഗവ : ഹോമിയോ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളിലെ മുന്‍ പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ ആയിരുന്ന ഡോ . എം ....

Comments

Popular posts from this blog

മലയാളത്തില്‍ മൊത്തം എത്ര അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉണ്ട്?

Convert Number To Words in SQL Sever

Crystal reports load report failed: Could not load file or assembly CrystalDecisions.Web, Version=10.2.3600.0