ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന്റെ ബലാത്സംഗങ്ങള്‍

ഡല്‍ഹി റേപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാതൃഭൂമിയില്‍ വന്ന നല്ലൊരു ലേഖനം


http://www.mathrubhumi.com/story.php?id=329801

നാട്ടുകാര്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി കള്ളനെ പിടിക്കാനിറങ്ങിയാല്‍, ബുദ്ധിയുള്ള കള്ളന്‍ ഓടി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കുകയല്ല ചെയ്യുക. അവനും കള്ളനെ തേടിയിറങ്ങും. ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിനു നടുവില്‍ നിന്ന് കള്ളന്‍ കള്ളന്‍ എന്ന് ഏറ്റവുമുച്ചത്തില്‍ അലറിവിളിക്കുന്നത് അവനായിരിക്കും.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

മലയാളത്തില്‍ മൊത്തം എത്ര അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉണ്ട്?

Convert Number To Words in SQL Sever

Crystal reports load report failed: Could not load file or assembly CrystalDecisions.Web, Version=10.2.3600.0