സത്യമുള്ള കള്ളങ്ങള്‍

ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് ചിതലരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
പേജ് നമ്പറുകള്‍ മാറി മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു

എഴുതി സൂക്ഷിക്കാന്‍ തുനിഞ്ഞപ്പോളോ 
എന്‍റെ ഓര്‍മ്മകളധികവും മറവികളാണ്  


ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഞാനാ മറവികളില്‍ കളവുകള്‍ 
നിറച്ചു ചില സത്യങ്ങള്‍ എഴുതി തീര്‍ത്തു


എന്നെ പഴിക്കാതെ, എന്നോട്  കലഹിക്കാതെയാ
അസത്യത്തിലുമുണ്ടൊരു  സത്യമെന്ന് തിരിച്ചറിയൂ  

Note:  ഓര്‍മകളില്‍ നിന്ന് സത്യസന്ധമായി ഞാനെഴുതിയ പരദൂഷണ ഓര്‍മ്മകുറിപ്പുകള്‍, ഏതാണ്ട് മുഴുവനായിത്തന്നെ കളവാണ് പോലും. ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുനത് കഥാപാത്രങ്ങള്‍ തന്നെയാവുമ്പോള്‍ നിഷേധിക്കാനാവില്ലല്ലോ. തല്‍കാലം ഓര്‍മ്മയെ പഴിച്ച് സത്യസന്ധതയെ രക്ഷിക്കുകയേ വഴിയുള്ളൂ..

Comments

Popular posts from this blog

മലയാളത്തില്‍ മൊത്തം എത്ര അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉണ്ട്?

Convert Number To Words in SQL Sever

Crystal reports load report failed: Could not load file or assembly CrystalDecisions.Web, Version=10.2.3600.0