ഹരിഗോവിന്ദന്‍ - സ്കൂള്‍ കലോല്‍സവംചിന്തയിലെ വിശാലത കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഹരിഗോവിന്ദന്‍ വേറിട്ട്‌ നില്‍ക്കുന്നു. വലിയ ഒരു കലാകാരനും നല്ല മനുഷ്യനും.
ഹരിഗോവിന്ദന്‍ എഴുതി സംഗീതം നല്‍കി പാടിയ മറ്റൊരു പാട്ട്


http://roshanpm.blogspot.com/2011/09/blog-post_21.html


Comments

Popular posts from this blog

മലയാളത്തില്‍ മൊത്തം എത്ര അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉണ്ട്?

Crystal reports load report failed: Could not load file or assembly CrystalDecisions.Web, Version=10.2.3600.0

Convert Number To Words in SQL Sever