ഇന്നലയുടെ നല്ല ഓര്‍മ്മകള്‍ ഇന്നിന്‍റെ വേദനകള്‍ ആവുന്നു

"എച്ച് ഐ എച്ച് സിലെ ഫുട്ബാള്‍ കളി", "മാല്യങ്കര പ്രീ ഡിഗ്രി കാലം", "കല്യാണ തലേന്ന് ഉള്ള ചീട്ടു കളി" ഇവ എല്ലാം  സന്തോഷപ്രധം ആയ ഓര്‍മ്മകള്‍ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ വരെ. ഇന്ന് ആ ഓര്‍മ്മകള്‍ വല്ലാത്ത ഒരു നീറ്റല്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കാലം ഈ നീറുന്ന ഓര്‍മകളില്‍ മറവിയുടെ മധുരം പുരട്ടട്ടെ

Your Joy is Your Sorrow

When you are sorrowful, look again in your heart, and you shall see that in truth you are weeping for that which has been your delight

അവനില്‍ നീ എന്താണാവോ ഏറ്റവുമധികം സ്‌നേഹിക്കുന്നത്‌ അത് അവന്റെ അസാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ തെളിച്ചമുള്ളതാകും.
ഖലീൽ ജിബ്രാൻ

Comments

Popular posts from this blog

മലയാളത്തില്‍ മൊത്തം എത്ര അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉണ്ട്?

Crystal reports load report failed: Could not load file or assembly CrystalDecisions.Web, Version=10.2.3600.0

Convert Number To Words in SQL Sever